Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kompletterande samråd om City Link etapp 2

Senast uppdaterad:

Svenska kraftnät har tagit fram ett utbyggnadsförslag för den andra etappen av elförbindelsen City Link inom projektet Stockholms Ström. Nu vill vi få in fler synpunkter i ett kompletterande samråd för den södra delen av sträckan.

I detta kompletterande samråd har vi utrett ett alternativt tunneldjup mellan Stadsgårdskajen och station Skanstull. Detta samråd innefattar även förtydligande av sträckning inom kvarteret Mårtensdal.

Samrådsunderlaget finns att ladda ner på här på webben och riktar sig främst till dig som berörs av detta tunnelalternativ inom området.

Kort om samrådsprocessen
Samråd sker med länsstyrelsen, berörda myndigheter och Stockholms stad, samt intresseorganisationer, fastighetsägare och övriga berörda för att informera om och ta emot synpunkter.
I början av 2015 planeras tillståndsansökningarna att skickas till Mark- och miljödomstolen samt Energimarknadsinspektionen.

Välkommen till öppet hus 2 december
Om du har frågor eller funderingar är du välkommen till öppet hus tisdagen den 2 december, mellan kl. 17–20 på Clarion Stockholm Hotell, Ringvägen 98. På plats kommer vi att ha representanter inom olika sakområden för att svara på dina frågor. Lämna synpunkter senast 16 januari

Om du vill lämna synpunkter på utbyggnadsförslaget kan du skicka dem till registrator@svk.se. Märk med dnr 2011/704. Du kan också skicka brev till: Svenska kraftnät, Att: Helene Boström, Box 1200, 172 24 Sundbyberg.

Genomförda samråd
Våren 2012 genomfördes samråd om förstudie där flera sträckningsalternativ beskrevs. Samråd om hela sträckningen skedde under februari och mars 2014. Därefter har vi efter vidare utredning korrigerat utredningskorridoren för tunneln i såväl djup- som sidled mellan Blecktornsparken på Södermalm och station Skanstull i Hammarbyhamnen. Samråd om dessa korrigeringar skedde under april och maj 2014. I maj förlängdes samrådstiden ytterligare för att ta emot synpunkter.

City Link – elens nya motorväg
Elförbindelsen City Link utgör en viktig del i Stockholmsregionens nya elnät för att säkra framtidens elleveranser. Den byggs i tre etapper. Etapp två är en elförbindelse i tunnel med ett max djup på cirka 100 meter. City Link är en del av projektet Stockholms Ström, ett samarbete mellan Svenska kraftnät, Vattenfall och Fortum.

På www.stockholmsstrom.net hittar du mer information om projektet Stockholms Ström och elförbindelsen City Link.