Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Avtal på plats för ny växelströmsledning mellan Sverige och Finland

Pressmeddelande augusti 2017

Svenska kraftnät och Finlands systemoperatör Fingrid har i dagarna signerat avtalet för den planerade växelströmsledningen som ska gå mellan Messaure i Sverige och Keminmaa på den finska sidan. Den nya ledningen kommer att öka försörjningssäkerheten i Finland och möjliggör att Svenska kraftnät kan utnyttja balansreglering och reserver på ett bättre sätt, både i Sverige och i Finland. Ledningen är planerad att tas i drift i slutet av 2025.

Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh och Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen undertecknade avtalet i Stockholm den 23 augusti 2017. I avtalet definieras villkoren för planering, byggnation, anslutning och finansiering av ledningen fram till dess att den driftsätts

Den analys som gjorts visar att en ny elförbindelse mellan Sverige och Finland resulterar i stor nytta för hela den nordiska elmarknaden.

– Uppgörelsen är viktig då den nya ledningen är ett verktyg för oss att ytterligare effektivisera vår balansreglering och reservhantering, säger Ulla Sandborgh, generaldirektör på Svenska kraftnät.

Arbetet är nu i en fas där en teknisk förstudie tas fram som ska vara färdigställd i mars 2018. Därefter startar projektets arbete med tillståndsprocesserna som planeras vara klara i slutet av 2022, och drifttagning är planerad till slutet av 2025.