Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Besked om koncessionsans­ökningar Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö

Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat att avslå koncessionsansökningarna för luftledningarna mellan Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö med hänvisning till att underlaget inte är tillräckligt utförligt. Svenska kraftnät delar inte Ei:s bedömning.

Svenska kraftnät har ansvar för ett driftsäkert stamnät. Ledningarna i stamnätet är ett luftburet växelströmsnät och är en samhällsviktig infrastruktur som även vid omfattande hänsyn påverkar omgivningen. Förstärkningen mellan Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö är nödvändig för att klara driftsäker elförsörjning i södra Sverige. Ledningarna är också en förutsättning för att genom sjökabelförbindelsen NordBalt binda ihop Sverige med den europeiska elmarknaden och därmed säkerställa import och export till utlandet.

Svenska kraftnät anser att sträckningsalternativen och alternativ utformning har beskrivits och utretts i enlighet med ellagens och miljöbalkens regler. Vid genomförda samråd och i arbetet med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningen gjordes omfattande undersökningar och avvägningar avseende lämplig placering av ledningen och den sträckning som vi nu sökt koncession för befanns därvid vara den bästa.

Luftledning är den mest driftsäkra och kostnadseffektiva lösningen och vi har i ansökan tagit stor hänsyn till boendemiljö och bedömer att vi möter de omfattande miljökrav som miljöbalken ställer. Svenska kraftnät bedömer att det underlag som vi lämnat klargör valet av teknik och varför partiell kablifiering (delvis kabel i mark) inte är motiverat eller rimligt.

- Svenska kraftnät delar inte Ei:s bedömning och ser det som principiellt viktigt att få prövat vad ellagens och miljöbalkens krav innebär. Det är inte minst av stor betydelse för den omfattande utbyggnad och reinvestering av stamnätet som sker framöver. Vi behöver nu analysera besluten men det mesta talar därför för att vi kommer att överklaga, säger Bertil Persson, chefsjurist på Svenska kraftnät.