Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Natur- och kulturinventering norr om Ruda från september till november

Från september till november kommer vi att börja inventera natur- och kulturvärden på ett 20-tal fastigheter norr om Ruda. Berörda fastighetsägare har fått brev om att inventeringarna startar.

Var sker inventeringarna?

I år kommer vi endast att genomföra inventeringar på en del av sträckan Ekhyddan-Nybro. Inventeringarna kommer endast att utföras på de fastigheter där vi har fått tillstånd av berörda markägare.

Fastigheterna som inventeras under hösten ligger mellan vägarna 37 (söder om sjön Smälten) och väg 34 (Ruda). På kartan ser du i grön färg vilka fastigheter vi kommer att inventera. Vi planerar att inventera resten av sträckan under 2016.

Karta över vilka fastigheter vi inventerar (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Varför sker inventeringarna?

Inventeringarna av natur- och kulturvärden är viktiga för att vi ska kunna hitta en så bra lösning som möjligt för den nya kraftledning som vi planerar mellan Ekhyddan i Oskarshamns kommun och Nybro i Nybro kommun.

Hur går inventeringarna till?

Inventeringarna sker till fots genom att vi går längs den föreslagna ledningssträckan. Vi undersöker och dokumenterar de natur- och kulturvärden som finns längs sträckningen. Det kan röra sig om ovanliga växter eller biotoper, eller arkeologiska lämningar. Exempel på vad vi kan hitta är nyckelbiotoper, biotopskyddade stenmurar, värdefulla vattendrag, fossila åkrar och kolgropar.