Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på två arbetare som utför en fältundersökning
Fotograf: Tomas Ärlemo

Utstakning av vinkelstolpar under hösten

Under hösten kommer Svenska kraftnät att bestämma placeringar av vinkelstolpar. Med start i oktober undersöker vi terrängen vid de planerade vinkelplatserna och sätter ut stakkäppar för att markera stolparnas placeringar.

Vinkelstolpar är, som namnet antyder, den stolptyp som används där ledningen ändrar riktning och deras placeringar avgör därmed ledningens utformning. Att undersöka stolpplatserna och precisera vinkelstolparnas placeringar är ett viktigt moment innan vi kan fastställa en linje för koncessionsansökan. När vinkelplatserna är bestämda kan vi presentera en färdig koncessionslinje för den nya ledningen.

Var kommer utstakningarna att göras?

Vi börjar med att staka ut vinkelstolparna på de platser där vi har ett förordat sträckningsalternativ. Fastighetsägare med fastigheter som berörs av utstakning informeras i separata utskick.  

På de delsträckor där vi haft kompletterande samråd avvaktar vi tills samråden är avslutade och ett valt sträckningsalternativ har offentliggjorts. Vi kan däremot behöva göra okulära besiktningar av platserna innan sträckningsalternativ är valt. Som alltid beträder vi enbart de fastigheter där vi har tillstånd om förundersökning från länsstyrelsen alternativt regeringen, eller där fastighetsägaren har gett oss sitt medgivande.

Hur går utstakningarna till?

Utstakningarna startar i oktober och består i att arbetslag om 2-3 personer besöker vinkelplatserna, studerar terrängen och markerar ut stolparnas placeringar med stakkäppar. Fyrhjulingar kommer att används i ledningsgatan. Vid beviljad koncession görs grundligare markundersökningar som kan resultera i att ett antal stolpplaster behöver justeras något.

Vid vissa stolpplatser kan vi behöva utföra mindre röjning av vegetation för att komma åt att göra inmätningar. Behovet av röjning bedöms för varje stolpplats och vi röjer enbart det som är nödvändigt för att kunna göra utstakningen.

Vill du bli kontakta innan vi besöker dig?

Vi kontaktar de fastighetsägare som tidigare angett önskemål om att bli kontaktade innan arbeten utförs på fastigheten. Önskar du också att bli kontaktad innan vi besöker dig, vänligen meddela våra kontaktpersoner.

Kontaktperson Ekhyddan - Ruda
Mats Hannevad, 0730-35 44 55, mats@skogmarkkonsult.se

Kontaktperson Ruda - Nybro
Peter Johansson, 072-234 51 55, peter@fmbab.se