Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vi sammanställer inkomna yttranden i en samrådsredogörelse

Samrådsperioden för de planerade nya ledningarna mellan Fallviken och Horndal avslutades 1 september. Nu påbörjar vi arbetet med att sammanställa och besvara alla inkomna yttranden i en samrådsredogörelse.

Vi tackar för alla inkomna yttranden och deltagandet på de öppna hus som anordnades. De inkomna yttranden och våra kommentarer till dem sammanställer vi nu i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer finnas tillgänglig att ladda ner på webben under sidan Dokument och kartor när den är klar, senast i samband med att vi skickar in koncessionsansökan till Energimarknadsinspektionen.

Vad som händer framöver

Under 2023–2024 kommer vi fortsätta med utredningar och inventeringar för att ta fram en sträckning som sammantaget innebär minst påverkan på omgivningen. Tillsammans med inventeringar, utredningar och myndighetsdialog är samrådsredogörelsen är en viktig del av beslutsunderlaget för att kunna välja en sträckning vi söker koncession för.

Om det under processens gång visar sig att det sträckningsförslag vi tidigare gått på samråd med behöver justeras genomförs ett kompletterande samråd.

När vi kommit fram till ett slutligt sträckningsförslag görs en miljökonsekvensbeskrivning. En miljökonsekvensbeskrivning beskriver den planerade ledningens direkta och indirekta miljöeffekter, både positiva och negativa. Till exempel, natur-, kultur- och boendemiljö. När miljökonsekvensbeskrivningen är klar skickas ansökan om koncession (tillstånd att bygga) för ledningen till Energimarknadsinspektionen. I ansökan bifogas samrådsredogörelsen.

Om samrådsperioden

Samrådet påbörjades 8 maj och avslutades 1 september. Under samrådet har fastighetsägare, allmänhet, myndighet, företag och andra intressenter haft möjlighet att lämna yttrande om sträckningsförslaget för den planerade ledningen mellan Fallviken–Horndal. Tre öppna hus anordnades under slutet av maj i Sala, Hofors och Ockelbo.