Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny detaljplan utreds för utbyggnad av Hurva station

Senast uppdaterad:

Svenska kraftnät och Hörby kommun har tecknat ett planavtal. Det innebär att kommunen utreder möjligheten till en ny detaljplan för området där Svenska kraftnät planerar att bygga ut Hurva station. Området för utbyggnaden är en del av fastigheten Lyby 9:14, som även dagens stationer ligger på.

Hansa PowerBridge är en likströmsförbindelse och behöver anslutas till stamnätet via en omriktarstation, som omvandlar växelström till likström eller vice versa beroende på vilken riktning som effekten överförs. Det befintliga växelströmsställverket kopplar samman olika inkommande och utgående linjer. Anslutningen i Hurva station är planerad att göras via en omriktare, som byggs intill stamnätsstationen som i dag finns i Hörby kommun. Utbyggnaden av Hurva station i form av en ny omriktare kommer bland annat att omfatta en ny byggnad. För Hansa PowerBridge kan befintligt växelströmsställverk användas. Det behöver dock kompletteras med ett så kallat brytarfack, det vill säga platsen där elförbindelsen ansluts till ställverket.

Hörby kommun kommer att genomföra arbetet med att upprätta detaljplanen enligt reglerna i plan- och bygglagen. Det innebär bland annat att olika intressen ska vägas mot varandra och att ett samråd kommer att genomföras. Hörby kommun beskriver på sin webb hur arbetet med att upprätta en detaljplan går till.

Arbetet med detaljplanen är planerat att påbörjas före sommaren 2018 och målet är att kommunfullmäktige ska fatta beslut om kommunen antar den nya detaljplanen eller inte andra halvåret 2019.