Hoppa till huvudinnehåll

Hansa PowerBridge

Följ projektet via

Nu förstärker vi kopplingen till kontinenten

Svenska kraftnät planerar den nya elförbindelsen Hansa PowerBridge mellan Hurva station i Hörby kommun och Güstrow i norra Tyskland tillsammans med den tyska systemoperatören 50Hertz. Med Hansa PowerBridge stärker vi kopplingen mellan Norden och övriga Europa med ökade möjligheter till elmarknadshandel

Om projektet

Nu förstärker vi kopplingen till kontinenten

Svenska kraftnät planerar den nya elförbindelsen Hansa PowerBridge mellan Hurva station i Hörby kommun och Güstrow i norra Tyskland tillsammans med den tyska systemoperatören 50Hertz. Med Hansa PowerBridge stärker vi kopplingen mellan Norden och övriga Europa med ökade möjligheter till elmarknadshandel

Om projektet

Nytt om Hansa PowerBridge

Ansökan vattenverksamhet inlämnad


Den 12 november 2020 lämnade Svenska kraftnät in en ansökan till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Ansökan omfattar tillstånd till vattenverksamhet, verksamhet inom Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten och dispens från strandskyddat område vid kusten.

Koncessionsansökan inskickad


Svenska kraftnät skickade 8 oktober 2020 in koncessionsansökan för den nya likströmsförbindelsen Hansa PowerBridge till Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei kommer nu att handlägga ansökan och därefter skicka ärendet till regeringen för beslut om koncession.

Markundersökningar inleds i oktober


Med start i början av oktober ska markundersökningar utföras längs den planerade kabelsträckan för Hansa PowerBridge. Vid geotekniska markundersökningarna används en borrbandvagn för att göra ett antal provhål samt geofysiska undersökningsmetoder för att undersöka markens förhållande. Markundersökningarna utförs av WSP, på uppdrag av Svenska kraftnät.

Fakta om Hansa PowerBridge

Teknik: 700 MW likströmsförbindelse (VSC HVDC)

Investering: Ca 6,5 miljarder kronor, varav Svenska kraftnäts del uppgår till 3,6 miljarder kronor.

Längd: Sträckan på den svenska landsidan kommer att bli ungefär 55 km och sjökabeln ungefär 60 km tills övergången till tysk mark. Elförbindelsens totala längd kommer att bli ungefär 300 km.

Stationer: Ansluter i station Hurva, i Hörby kommun, som byggs ut med en omriktarstation.

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Samråd 2018-2020
Ansökan om koncession Oktober 2020
Uppskattat regeringsbeslut om koncession 2022
Byggstart 2024
Drifttagning 2026