Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kompletterande samråd för ny delsträcka i Ystads kommun

Svenska kraftnät bjuder in till ett kompletterande skriftligt avgränsningssamråd gällande ny delsträcka i Ystads kommun.

Svenska kraftnät genomförde i början av år 2018 och 2019 samråd enligt bestämmelserna i 6 kapitlet 29–31 §§ miljöbalken. Svenska kraftnät har, efter dessa tidigare genomförda samråd, fått information från enskilda och berörd kommun om att en del av sträckningen på land skulle kunna justeras för att innebära mindre påverkan på allmänna och enskilda intressen.

Med anledning därav utreder Svenska kraftnät en alternativ utredningskorridor med en föreslagen sträckning, som vi nu samråder om. Samrådet genomförs skriftligt inför ansökan om nätkoncession för linje för elförbindelsen.

Här hittar du samrådsunderlaget

Samrådsunderlaget och bilagor kan laddas ner under sidan dokument och kartor Om önskas kan även på begäran underlaget skickas per post. Kontakta då någon från Svenska kraftnäts projektorganisation, kontaktuppgifter finns på sista sidan.

Så lämnar ni synpunkter

Vänligen lämna era yttranden skriftligt senast fredag 17 april 2020. Yttranden skickas antingen med epost eller brev.

Märk mailet/brevet med diarienummer "2017/2397".

Postadress: Svenska kraftnät, Registrator, Box 1200, 172 24 Sundbyberg.
E-post: registrator@svk.se

Vad händer efter samrådet?

När samrådsperioden är avslutad sammanställer vi de synpunkter som har kommit in och vårt bemötande av dessa i en samrådsredogörelse. Samrådredogörelsen publiceras på webbplatsen.

Vi väljer sedan den sträckning som vi bedömer är lämpligast och går vidare med den. Valet görs utifrån en samlad bedömning där inkomna synpunkter vägs samman med övriga värden.

I nästa steg upprättas en miljökonsekvensbeskrivning, en koncessionsansökan samt en miljödomsansökan som skickas till Energimarknadsinspektionen respektive mark- och miljödomstolen. Eftersom Hansa PowerBridge är en utlandsförbindelse är det enligt ellagen regeringen som fattar beslut om tillstånd, så kallat koncessionsbeslut.

Läs mer om samrådsprocessen här

Preliminär tidplan

Vi planerar att skicka in koncessionsansökan i september 2020. Vi hoppas sedan kunna börja bygga den nya förbindelsen 2024 och ta den i drift 2026. Vi reserverar oss dock för att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. 

Kontakt

Har du frågor eller fundering kan du skicka epost till hansapowerbridge@svk.se eller höra av dig till oss som arbetar i projektet.