Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Markundersökningar inleds i oktober

Med start i början av oktober ska markundersökningar utföras längs den planerade kabelsträckan för Hansa PowerBridge. Vid geotekniska markundersökningarna används en borrbandvagn för att göra ett antal provhål samt geofysiska undersökningsmetoder för att undersöka markens förhållande. Markundersökningarna utförs av WSP, på uppdrag av Svenska kraftnät.

Borrbandvagn som används vid markundersökningarna.

Vid vissa undersökningsplatser efterlämnas grundvattenrör som används för att kontinuerligt mäta grundvattennivån under en längre period. Avmätningarna utförs av personal från WSP med intervall om en mätning per månad Dessa rör sticker normalt upp ca 1 m över marken och kommer att placeras på ett sådant sätt att de inte förhindrar brukandet av marken.

Installerat grundvattenrör.

Geofysiska undersökningsmetoder

De geofysiska undersökningsmetoderna som kan bli aktuella utförs på följande sätt:

Georadar – en släde dras efter en gående person.


CVES/Seismisk – en kabel (ca 1 cm i diameter) läggs ut på marken som sedan kopplas ihop med ett portabelt instrument. Vid mätning kan kabeln passeras efter anvisning av ansvarig personal på plats. Mätning sker under ca fem timmar. Vid CVES-mätning kommer stålelektroder (12 mm diameter) att stickas ned ca 15cm i marken. Elektroderna fördelas med några meters mellanrum längs mätlinjen. Mättningen utförs längs linje som kan uppgå till storleksordningen 600 m, men är normalt kortare.

T-TEM alt. dual-EM – en fyrhjuling med släp som normalt är försedd med medar eller släde likt georadarn. Mätinstrumentet sitter placerat på släpet och mäter under tiden den är i rörelse.

Skador som uppkommer med anledning av undersökningarna kommer att regleras av projektets kontaktpersoner Mats Hannevad och Peter Johansson.