Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Horndal-Avesta:
Samråd och dialog

Följ projektet via

Myndighetsdialogen och samrådsprocessen är viktiga delar när vi planerar en ny elförbindelse eller bygger om en befintlig ledning. Då kan du som berörs av våra planer att lämna yttranden. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag för att kunna välja en sträckning med minsta påverkan på boende och miljö.

Under perioden maj till juli 2020 genomfördes samråd om en föreslagen sträckning, ett så kallat ombyggnadsförslag. I samrådet har fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter haft möjlighet att lämna in yttranden till Svenska kraftnät. Inkomna yttrandena och Svenska kraftnäts bemötande av dessa har nu sammanställts i en samrådsredogörelse.

Samrådredogörelsen finns tillgänglig på webben

I samrådsredogörelsen sammanfattas alla inkomna yttranden och Svenska kraftnäts bemötande av dessa. Samrådsredogörelsen finns publicerad på under sidan "Dokument och kartor"

Tack för alla era värdefulla yttranden!

Svenska kraftnät tackar för alla yttranden som vi har fått in under samrådet. Inkomna yttranden utgör en viktig komponent när Svenska kraftnät planerar att förnya ledningen. Valet av sträckning är en bedömning där samrådsyttrande vägs samman med faktorer som teknisk funktionalitet, byggbarhet, boendemiljöer, natur- och kulturvärden för att hitta en lämplig placering av ledningen.

Vad händer sen?

Samrådyttrandena kommer att ingå i beslutsunderlaget för valet av sträckning inför ansökan om koncession för ledningen. Valet av sträckning är en bedömning där yttranden vägs samman med faktorer som teknisk funktionalitet, byggbarhet, boendemiljöer, natur- och kulturvärden för att hitta en lämplig placering av ledningen. 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram för den sträckan som väljs och därefter skickas en koncessionsansökan in till Energimarknadsinspektionen (Ei), som beslutar om ledningen får byggas enligt föreslagen utformning. Vi räknar med att skicka in koncessionsansökan under 2021/2022.

Samrådsunderlag och kartor på webben

Samrådunderlaget finns tillgängligt på sidan Dokument och kartor. Där finns också kartor med fastighetsgränser att ladda ner. Önskar ni att få utskrivet exemplar skickad till er vänligen kontakta oss som arbetar i projektet.

 

Granskad