Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd och dialog

Projekt: Horndal–Avesta
Följ projektet via

Myndighetsdialogen och samrådsprocessen är viktiga delar när vi planerar en ny elförbindelse eller bygger om en befintlig ledning. I den kan du som berörs av våra planer lämna yttranden. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag för att kunna välja en sträckning med minsta möjliga påverkan på boende och miljö.

Under perioden maj till juli 2020 genomfördes samråd om en föreslagen sträckning för Horndal-Avesta, ett så kallat ombyggnadsförslag. I samrådet hade fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter möjlighet att lämna in yttranden till Svenska kraftnät.

De inkomna yttrandena och Svenska kraftnäts bemötande av dessa sammanställdes i en samrådsredogörelse som finns publicerad under sidan "Dokument och kartor".

Valet av sträckning och koncessionsansökan

Inkomna yttranden har utgjort en viktig komponent när Svenska kraftnät planerat att förnya ledningen. Valet av sträckning gjordes efter en bedömning där vi vägde samman samrådsyttrande med faktorer som teknisk funktionalitet, byggbarhet, boendemiljöer, natur- och kulturvärden för att hitta en lämplig placering av ledningen.

Samrådyttrandena ingick i beslutsunderlaget för valet av sträckning inför ansökan om koncession för ledningen.  

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) togs fram för den sträcka som valdes och därefter skickades en koncessionsansökan in till Energimarknadsinspektionen (Ei). 

Samrådsunderlag och kartor på webben

Samrådsunderlaget finns tillgängligt på sidan Dokument och kartor. Där finns också kartor med fastighetsgränser att ladda ner. Önskar ni att få utskrivet exemplar skickat till er vänligen kontakta oss som arbetar i projektet.