Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd om sträckningsförslag inför förnyelsen av Horndal-Avesta

Svenska kraftnät bjuder in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken. I samrådet kan yttranden lämnas in för att påverka den slutliga sträckningen och utformningen av ledningen. I samrådet har fastighetsägare, närboende, myndigheter och andra intressenter möjlighet att lämna in yttranden till Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät planerar att förnya en ålderstigen 220 kV-ledning mellan stationerna Horndal och Avesta. Till största delen kan ledningen förnyas i befintlig ledningsgata. Undantaget är vid passagen av Dalälven där ledningen föreslås förnyas i en ny passage över älven. Anledningen till detta är att bebyggelsen i Älvbro under åren krupit allt närmare nuvarande ledning och idag är på ett avstånd som gör det svårt att förnya i befintlig sträckning. För att kunna minska påverkan på boendemiljöer är det tvunget att lämna nuvarande ledningsgata.  

Samråd om föreslagen sträckning

Vi bjuder nu in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken. I samrådet kan yttranden lämnas in för att påverka den slutliga sträckningen och utformningen av ledningen. I samrådet har fastighetsägare, närboende, myndigheter och andra intressenter möjlighet att lämna in yttranden till Svenska kraftnät. Yttrandena ingår i beslutsunderlaget för valet av sträckning inför ansökan om koncession för ledningen. Valet av sträckning är en bedömning där samrådsyttrande vägs samman med faktorer som teknisk funktionalitet, byggbarhet, boendemiljöer, natur- och kulturvärden för att hitta en lämplig placering av ledningen. 

Samrådsunderlag finns på webbplatsen

Utredningskorridoren med en föreslagen sträckning, ett så kallat ombyggnadsförslag samt ett alternativt sträckningsförslag och dess förväntade miljöpåverkan beskrivs i ett samrådsunderlag. Underlaget finns tillgängligt på sidan ”Dokument och kartor” på projektets webbplats.

Där finns också kartor med fastighetsgränser att ladda ner. Önskar ni att få utskrivet exemplar skickad till er vänligen kontakta oss som arbetar i projektet. 

Lämna era yttranden senast 5 juli

Ni kan lämna era yttranden antingen via post eller via epost.
Ange dnr 2018/1964 i brevet eller i ämnesraden för epost.
Vänligen inkom med era yttranden senast 5 juli 2020.

Postadress: Svenska kraftnät, Registrator, Box 1200, 172 24 Sundbyberg.
E-post: registrator@svk.se

Informationsmöten ställs in med hänsyn till coronaviruset

I samband med samrådet planerade Svenska kraftnät att genomföra lokala informationsmöten för att redogöra för ledningsförnyelsen och hur det kan påverka närboende och miljö. Med hänsyn till coronaviruset covid-19 gör Svenska kraftnät bedömningen att det inte är lämpligt att genomföra möten i detta skede. Vikten av att ledningen förnyas gör att projektet behöver fortsätta som planerat och samrådet hålls därför skriftligt utan fysiska möten. Vi beklagar givetvis detta och uppmanar er att kontakta oss som arbetar i projektet med eventuella frågor. Vi finns alltid tillgängliga och kan nås antingen på telefon eller epost. 

Videopresentationer

På sidan Samråd och dialog finns videopresentationer med information kopplat till samrådet. 

Vad händer efter samrådet?

När samrådsperioden är över sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse där Svenska kraftnät även bemöter yttranden och besvarar frågor. Samrådredogörelsen kommer att publiceras på projektets webbplats. I nästa steg upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och en ansökan om nätkoncession för linje som skickas till Energimarknadsinspektionen (Ei), som beslutar om koncession beviljas för ledningen.