Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät svarar på Centerpartiets debattartikel i Hallands Nyheter

Den 12 juni publicerade Centerpartiet en debattartikel i Hallands nyheter om förnyelsen av stamnätsledningen mellan Horred och Breared. Artikeln ger en något missvisande bild av förutsättningarna för ledningsförnyelsen som Svenska kraftnät vill klargöra.

Läs Centerpartiets insändare här (länk till Hallands nyheter) Öppnas i nytt fönster

Svenska kraftnät möts ofta av kraven att gräva ner ledningar och att ”modernare” teknik ska användas. Att döma ut växelström i luftledningar som en omodern teknik är missvisande. Att det däremot är enkel, beprövad och kostnadseffektiv teknik stämmer, vilket också förklarar varför den används i alla stora elnätet runt om i världen. Likström, som ofta nämns som ett modernt alternativ, kan inte ersätta växelströmsledningar med bibehållen funktion utan enbart som komplement.

Svenska kraftnäts teknikval baseras på samhällsekonomiska nyttoanalyser där investeringskostnad och markanspråk ställs i relation till elmarknadsnyttan. Analyserna visar tydligt att bygga isär ledningarna och bygga bort de sambyggda delarna för att uppfylla dagens driftsäkerhetskrav är det samhällsekonomiskt bästa alternativet. Kabelalternativ kostar runt sex gånger mer än en luftledning och har dessutom betydligt lägre tillgänglighet och halva livslängden innan den måste ersättas. Så för att uppfylla regeringens uppdrag om att tillhandahålla ett driftsäkert, hållbart och kostnadseffektivt elöverföringssystem är växelström för luftledning det givna alternativet där det är framkomligt.

Vad gäller magnetfält är det inte vetenskapligt belagt att det är skadligt och Svenska kraftnät tillämpar en försiktighetspolicy vad gäller närheten till varaktiga boenden. Klarar vi inte den policyn kan fastigheter lösas in. För den aktuella ledningen kan det röra sig om något enstaka boende beroende på slutlig sträckning, men att 40 till 70 bostäder skulle bli obrukbara, som det påstås i artikeln, är helt felaktigt. Det stämmer inte heller att den ”remsan” mellan ledningarna som följer av breddningen skulle återförs till markägarna som en kompensation. Den marken kommer fortsatt vara en del av ledningsgatan och markägare som lider av mark- och skogsförluster ersätts ekonomisk för dessa enligt expropriationslagen.

Nu arbetar vi med att identifiera en lämplig sträckning att förnya ledningen i. En myndighetsdialog har genomförts där kommuner och andra myndigheter har lämna yttranden som en del i beslutsunderlaget. Under hösten träffade Svenska kraftnät respektive kommun där vi bland annat redogjorde för teknikvalet och förklarade varför det inte är aktuellt att helt eller delvis kablifiera ledningen. I slutet av året presenteras ett förslag på sträckning som vi samråder om med fastighetsägare, närboende och andra intressenter.

Vi förstår att marksnåla lösningar är önskvärda och Svenska kraftnäts försöker alltid att minimera påverkan på boenden, natur och samhället i stort. Men detta kan inte göras på bekostnad av stamnätets funktionalitet eller till orimliga kostnader som i slutledet skulle innebär kraftigt höjda elpriser för gemeneman.