Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kilanda-Stenkullen:
Om Kilanda-Stenkullen

Följ projektet via

Svenska kraftnät förnyar 400 kV-ledningen mellan Kilanda och Stenkullen. Ledningen som togs i drift år 1956 är en av de äldsta ledningarna i södra Sverige och behöver nu förnyas för att inte riskera att äventyra drift- och personsäkerhet.

Mellan stationerna Kilanda i Ale kommun och Stenkullen i Lerum kommun går idag en 400 kV kraftledning som togs i drift 1956, och som innan förnyelsen är genomförd hinner bli över 70 år gammal. Klimatet med sältan från havsvindarna har gjort att ledningarna på västkusten slits snabbare än i övriga delar av landet och har nu nått skick där de behöver ersättas för att fortsatt kunna vara funktionsdugliga och leverera enligt kraven för drift- och personsäkerhet.

Förnyelsen innebär att den befintliga ledningen med stolpar och fundament rivs för att ersättas av en modern ledning med nya stolpar och fundament. Den förnyade ledningen beräknas vara i drift 2031.

Inom ramen för projektet finns det även planer på att förnya den 400 kV-ledning som går väster om den ålderstigna ledningen. Den bitvis parallellgående 400 kV-ledningen byggdes år 1966 och är inte i akut behov av förnyelse, men kan komma att förnyas i förtid i syfte att samordna genomförandena och undersöka möjligheterna till helt eller delvis gemensam ledningsdragning.

Förnyas för att upprätthålla driftsäkerheten

Drivkraften bakom förnyelsen är att upprätthålla ledningens funktionalitet och leveranssäkerhet. Behovet av ledningen är stort för elförsörjningen på Västkusten och är en del av nätet som förbinder stora produktionsområden i södra Norge och i norra Sverige med förbrukningskluster längs västkusten, från Göteborg till Malmö.

Behovet av ledningen ökar ytterligare om kvarvarande kärnkraftreaktorerna i Ringhals avvecklas och ytterligare produktion måste tillföras till Västsverige från andra delar av landet.

Byggs om som luftledning med växelström

Den nya ledningen kommer även den att byggas som luftledning för växelström. Ledningen ska stärka växelströmsnätet och växelströmledningar på transmissionsnätets spänningsnivåer byggs som luftledningar. I jämförelse med markkablar är luftledningar teknisk fördelaktiga, har högre tillgänglighet och är mer kostnadseffektiva. En luftledning har få komponenter som kan orsaka ett avbrott och vid ett eventuellt fel går det snabbt att reparera luftledningar. Markkabel är endast motiverat på kortare sträckor där luftledning inte är genomförbart, som i stadskärnor eller längre sjöförbindelser. 

Läs mer om tekniken i transmissionsnätet här

 

Om förnyelsebehovet i sydvästra Sverige

Svenska kraftnät står inför ett omfattande Karta Västkusten (.pdf) Öppnas i nytt fönsterförnyelsearbete i sydvästra Sverige. Stora delar av transmissionsnätet på västkusten är ålderstiget och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en säker och pålitlig elförsörjning i sydvästra Sverige, inklusive storstäderna Malmö och Göteborg. Sammanlagt ska ca 40 mil transmissionsnätsledningar förnyas inom 15 år, från Skogssäter utanför Trollhättan ner till Sege utanför Malmö. Fler förnyelseprojekt längs västkusten är:

Klicka på bilden för större version av kartan (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Granskad