Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arbetet med tillståndsansökan fortsätter

Efter genomförda samråd fortsätter nu arbetet med att ta fram en tillståndsansökan och en miljökonsekvensbeskrivning för den planerade 400 kV-ledningen mellan stationerna Odensala och Överby.

För att Svenska kraftnät ska kunna påbörja byggandet av en ny kraftledning behövs tillstånd från Energimarknadsinspektionen, så kallad koncession. Koncessionsansökan för Odensala-Överby planeras att skickas in under hösten 2021.

Beviljad dispens för Fysingens naturreservat

Den planerade 400 kV-ledningen ersätter den befintliga 220 kV-ledningen som idag sträcker sig mellan stationerna. För att minimera den nya ledningens påverkan på omgivningen planeras en kort del av den att gå i utkanten av naturreservatet Fysingen i Sigtuna kommun. För att få bygga kraftledning inom Fysingens naturreservat krävs dispens från reservatsföreskrifterna. Länsstyrelsen Stockholm beviljade Svenska kraftnät denna dispens i juni 2021.

Se beviljad dispens under Dokument och kartor.

Parallellt med tillståndsansökan för den planerade 400 kV-ledningen är även ansökan om förlängd koncession på remiss för den befintliga 220 kV-ledningen. Den behöver förnyat tillstånd för att vara i drift tills dess att 400 kV-ledningen är färdigställd.