Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät genomför arkeologisk utredning längs den planerade ledningen

Planering av den nya ledningen mellan Odensala - Överby fortsätter med arkeologisk utredning längs den föreslagna sträckningen. Under sommar och höst 2023 planerar Svenska kraftnät att genomföra en arkeologisk utredning längs sträckningen.

Vad innebär arkeologisk utredning?


Utredningen omfattar kart- och arkivstudier samt en specialinventering av området för att hitta och peka ut troliga lägen för fornlämningar. Inom området finns sannolikt fornlämningar som idag inte är kända. Utredningen ska fastställa om fornlämningar finns och ge Länsstyrelsen beslutsunderlag inför fortsatta åtgärder. Resultatet kommer att användas som planeringsunderlag av Svenska Kraftnät.

De arkeologiska utredningen utförs av Kraka kulturmiljö AB på Svenska kraftnäts uppdrag. 

Berörda fastighetsägare informeras via brev.