Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Transmissionsnätet förstärks mellan Svartbyn och Keminmaa – en del i den gröna industriomställningen

Följ projektet via

Flera stora industrier i norr ska elektrifiera sin verksamhet och det kommer krävas stora mängder el. För att möjliggöra den gröna industriella energiomställningen behöver transmissionsnätet förstärkas och byggas ut. Förnyelsen av ledningen mellan Svartbyn i Bodens kommun och Keminmaa i Finland bidrar – ihop med övriga planerade projekt längs Norrlandskusten – till ökat effektuttag och bibehållen driftsäkerhet. Svenska kraftnät ansvarar för ledningssträckan fram till Kukkola vid den finska gränsen.

Läget idag

Elförsörjningen till norra Norrlandskusten sker idag huvudsakligen via en 400 kV-ledning från Jokkmokk som sedan fortsätter söderut längs kusten. För att kunna möta de nya behoven inom området behöver fler 400 kV-ledningar byggas och befintliga 400 kV-ledningar förstärkas. Balansen mellan tillgången av förnyelsebar elproduktion och ökad elektrifiering är en förutsättning för ett klimatneutralt och ekologiskt hållbart samhälle.

Områdets förutsättningar

Totalt beräknas den planerade förnyelsen av den svenska delen av ledningen bli 10 mil. Den sträcker sig från Svartbyn i Bodens kommun till Kukkola vid finska gränsen och passerar många vattendrag och våtmarker – flera med höga eller mycket höga naturvärden.

Pilotprojekt för kortare ledtider

Ledningsprojektet Svartbyn—Keminmaa ingår som pilot i Svenska kraftnäts initiativ att halvera ledtiderna för att klara energiomställningen. Istället för 14 år är målsättningen nu att processen från påbörjad utredning fram till ny driftsatt ledning ska vara 7 år.

Fakta om ledningen

Längd: ca 10 mil

Antal stolpar: ca 290

Höjd på stolpar: 20—40 meter

Längd mellan stolpar: 170—480 meter

Teknik: planerar för 400 kV högtemperaturlina

Granskad