Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samrådsunderlag tillgängligt på webben

Nu finns samrådsunderlag och kartor tillgängligt på webben för de två nya 400 kV-luftledningarna mellan Vattjom i Sundsvalls kommun och Njutånger i Hudiksvalls kommun. Samrådet pågår till 30 september 2024, då har fastighetsägare, närboende och andra intressenter möjlighet att lämna yttranden med information som kan vara av värde för valet av den slutliga placeringen av luftledningarna.

Efter en inledande myndighetsdialog under 2023 bjuder nu Svenska kraftnät in till samråd om två nya 400 kV-luftledningarna mellan planerade stationerna Vattjom i Sundsvalls kommun och Njutånger i Hudiksvalls kommun. 

En av anledningarna till att vi bygger nya luftledningar i området är att det finns befintliga ledningar som snart uppnår sin tekniska livslängd. De nya ledningarna är en viktig del av NordSyd, Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin, som innebär att stora delar av stamnätet i mellersta Sverige kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar.

Samrådsprocessen

Vi genomför samråd i enligt med 6 kap. miljöbalken. Det är en viktig del där myndigheter, berörda kommuner, organisationer, fastighetsägare, allmänheten och övriga sakägare har möjlighet att yttra sig om utredningskorridoren med den förslagna sträckningen för de nya luftledningarna. Tillsammans med andra värden, som natur- och kulturmiljö, myndighetsdialog är de inkomna yttrandena en del av beslutsunderlaget för valet av en lämplig sträckning.

Ta del av samrådsunderlaget

I samrådsunderlaget kan du ta del av utredningskorridorer med ett sträckningsförslag för de planerade luftledningarna. Här beskrivs även de miljöeffekter som de planerade luftledningarna förväntas medföra. Du hittar samrådsunderlag och kartor, bland annat över fastigheter, på sidan Dokument och kartor

Önskar du ett utskrivet exemplar vänligen kontakta oss.

Välkomna på öppet hus

I samband med samrådet kan du träffa oss på Svenska kraftnät på öppet hus. Representanter från Svenska kraftnät kommer att finnas på plats för att svara på frågor och ge information om vårt arbete.

Datum för öppet hus:

  • 23 april kl 16.00–19.00, Folkan Matfors
  • 24 april kl 16.00–19.00, Högsgården, Hudiksvall

Mer information om öppet hus finns här.

Lämna yttrande senast 30 september

Dina yttranden med information är viktiga för oss när vi ska välja sträckning inom utredningskorridoren. Du lämnar in yttranden via post eller e-post. Sista dag att lämna yttrande är 30 september.

Ange alltid diarienummer Svk 2024/748 i brevet eller ämnesraden för e-post.

Yttrande skickas till:

  • E-post: registrator@svk.se
  • Postadress: Svenska kraftnät, Registrator, Dnr Svk 2024/748, Box 1200, 172 24 Sundbyberg 

Vad händer efter samrådet?

Efter att Svenska kraftnät har tagit del av de yttranden som har kommit in under samrådet kommer dessa att sammanställas i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer att ingå i ansökan om nätkoncession och publiceras även på vår webb.

Samråd i närliggande områden

Under våren 2024 påbörjas även samrådet för andra närliggande elförbindelser. Du hittar mer information om de projekten här:

Nässe–Vattjom 

Njutånger–Mehedeby