Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vindkraftverk till havs i skymning

Utbyggnad av transmissionsnät till havs

Svenska kraftnät arbetar för att möjliggöra anslutning av havsbaserad elproduktion till det svenska elnätet. För närvarande pågår förstudier och förberedelser för olika genomförandeprojekt.

Havsbaserad vindkraft förväntas bli en viktig pusselbit i omställningen till förnybar elproduktion. Svenska kraftnät förbereder nu för att kunna ge aktörer som vill ansluta havsbaserad elproduktion hållbara och praktiska förutsättningar för anslutning till det svenska elsystemet.

Regeringsuppdrag om havsbaserad anslutning

Den 1 januari 2022 fick Svenska kraftnät via en ändrad instruktion en ny uppgift att bygga ut transmissionsnätet inom Sveriges sjöterritorium för att möjliggöra anslutning av havsbaserad elproduktion. Redan hösten 2021 fick vi ett särskilt regeringsuppdrag att börja det förberedande arbetet inför utbyggnaden av transmissionsnätet till havs.

Svenska kraftnät ska inom regeringsuppdraget:

  • belysa om det finns behov av att ta fram nya riktlinjer och instruktioner för aktörer som vill ansluta elproduktionsanläggning till havs,
  • där så är möjligt beskriva och tydliggöra förutsättningar för projektörer avseende exempelvis tidplan och geografiska områden för utbyggnad av transmissionsnät,
  • tydliggöra förutsättningar för projektörer som redan har inkommit med en ansökan om anslutning, samt
  • beskriva förutsättningar, för- och nackdelar samt konsekvenser för anslutna aktörer med att införa egna elområden för områden till havs.

Regeringsuppdraget redovisades den 15 juni.

Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta Svenska kraftnät via e-post: havsbaseradanslutning@svk.se

Möten med aktörer

Informationsmöten med aktörer

Den 12 december 2022 håller Svenska kraftnät workshop med berörda marknadsaktörer om villkoren kring anslutningsprocessen av havsbaserad vindkraft.

Den 16 juni 2022 deltog Svenska kraftnät på Svensk vindenergis råd för havsbaserad vindkraft. Rådet har varit med i processen kring Regeringsuppdraget.

Den 15 mars 2022 höll Svenska kraftnät en workshop med berörda marknadsaktörer om Regringsuppdraget.  

Granskad