Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät ökar tillgängliga prissäkringsmöjligheter

I syfte att tillhandahålla tillräckliga möjligheter till prissäkring på den svenska elmarknaden har flera nya åtgärder initierats. I september startade upphandlingen av en auktionsplattform som ska användas i ett pilotprojekt som handlar om handel med finansiella kontrakt. Samtidigt får Svenska kraftnät, Fingrid och Kraftnät Åland i uppdrag av ACER att utveckla en metod för att säkerställa tillräckliga prissäkringsmöjligheter mellan SE1-FI och SE3-FI.

Handeln med finansiella kontrakt för prissäkring av produktion och förbrukning på den nordiska marknaden har gradvis minskat de senaste tio åren. I samband med de stora prisökningarna, i framför allt södra Sverige, har den under 2022 nått en kritisk nivå. Svenska kraftnät ska i ett pilotprojekt undersöka hur auktionering av EPAD- kontrakt (Electricity Price Area Differential) i budområdena SE2, SE3 och SE4 förbättrar möjligheterna till prissäkring på den långsiktiga marknaden.

Auktionerna är planerade att hållas varannan vecka. Vid dessa tillfällen kommer marknadsaktörer att erbjudas möjlighet att köpa och sälja kontrakt med Svenska kraftnät som utställare. Svenska kraftnät har möjlighet att erbjuda dessa handelsmöjligheter eftersom kapacitetsavgifterna från respektive budområdesgräns inom Sverige ger Svenska kraftnät en naturlig finansiell säkerhet.

Pilotprojektet ska utvärdera om auktionering är ett välfungerande sätt att stödja marknaden på samt identifiera eventuella förbättringsmöjligheter. Om studien faller väl ut kan nedan nämnda legala förslag kopplat till FCA GL Art 30.5(b) komma att baseras på denna modell med auktionering av EPAD-kontrakt.

Svenska kraftnät, Fingrid och Kraftnät Åland ska utveckla legalt metodförslag på de svensk-finska gränserna

En konstaterad brist på prissäkringsmöjligheter i Finland har lett till att någon typ av åtgärd för att förbättra risksäkringsmöjligheter blivit nödvändig enligt den Finska tillsynsmyndigheten (Energiavirasto, EV). De båda tillsynsmyndigheterna i Sverige (Energimarknadsinspektionen, Ei) och Finland (Energiavirasto, EV) beslutade tidigare i år att överlämna ärendet kring beslut om vilken typ av stöd till prissäkringsmarknaden som var lämpligt mellan SE1-FI respektive SE3-FI till ACER efter att de konstaterat att de inte kunde komma överens om inriktningen på beslutet.

Den 14 september gav ACER Svenska kraftnät, Fingrid och Kraftnät Åland i uppdrag att utveckla en metod för att säkerställa prissäkringsmöjligheter med andra prissäkringsinstrument än överföringsrättigheter på de svensk-finska gränserna. De berörda stamnätsoperatörerna kommer nu att inleda ett arbete med att färdigställa ett legalt metodförslag enligt FCA art. 30.5.(b).

Mer information om pilotprojektet, ACERs process och modellen för piloten finns i presentationsmaterialet från Webbinariumet från i april 2022 samt på Svenska kraftnäts webbsida om projektet:

Länk till presentationsmaterial från Webbinarium om åtgärder för att stödja prissäkringsmarknaden | Svenska kraftnät (svk.se)

Länk till Pilotprojektet om stöd för prissäkring på den svenska elmarknaden | Svenska kraftnät (svk.se)

Tidigare nyhet Aktörer välkomnas med inspel kring föreslagen modell av åtgärder till stöd för prissäkringsmarknaden | Svenska kraftnät (svk.se)

Kontakt för mer information: forhandsmarknad@svk.se

Länk till upphandlingen av auktionsplattform (.aspx) Ladda ner