Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Här följer en kort lägesrapport om vad som händer i fält på de olika delsträckorna av SydVästlänkens norra gren.

Karta norra delen av SydVästlänken

1. Hallsberg-Bona: Svenska kraftnät har gett entreprenören SPL Powerlines Sverige i uppdrag att bygga den nya 400 kV-luftledningen mellan stamnätsstationerna Hallsberg och Bona, norr om Motala. I slutet av februari drar arbetet i fält igång på allvar. 

Hallsberg-Östansjö

I oktober 2012 avslutades avverkningen av skog för att skapa den nya ledningsgatan mellan stamnätsstationerna Hallsberg och Östansjö. Det första steget i ledningsbygget är arbeten med stolpfundament från station Hallsberg och österut samt i anslutning till station Östansjö. Dessutom ska vi anlägga arbetsvägar i ledningsgatan för att kunna transportera material till respektive stolpplats. På denna sträcka kommer ledningen att byggas parallellt med en befintlig regionnätsledning. Sammanlagt kommer 28 stolpar att resas på den sju kilometer långa sträckan. Ledningen mellan Hallsberg och Östansjö ska vara klar i början på oktober 2013.

Inför byggstart bjöd Svenska kraftnät i slutet av januari in markägare och närboende till ett öppet hus där vi och entreprenören svarade på frågor om ledningsbygget.

Entreprenörens platschef (t v) svara på frågor om ledningsbygget förbi samhället Åsbro
Entreprenörens platschef (t v) svara på frågor om ledningsbygget förbi samhället Åsbro.

Östansjö-Bona

Avverkning av skog för att bredda befintlig ledningsgata pågår. Under förutsättning att tjälen stannar kvar i marken kommer vi att kunna slutföra detta arbete i slutet av februari. I samband med detta kommer även rivningen av den befintliga 220 kV-ledningen att påbörjas. Rivningen kommer att ske samtidigt från station Östansjö och söderut samt från Bona och norrut. Arbetet med tillfartvägar påbörjas i trakten kring Östansjö station.

2. Bona-Skänninge: På sträckan mellan Bona och Borensberg pågår avverkning av skog. Dessutom ska tillfartsvägar anläggas, bland annat till vinkelpunkten där ledningen går österut från Bona. I mitten av mars tecknas kontrakt med en entreprenör. Byggstart sker i maj.

Anläggning av tilfartsväg till ledningsgatan
Anläggning av tillfartsväg till ledningsgatan.

3. Skänninge-Tranås: Avverkningen av skog för att bredda befintlig ledningsgata pågår. Inom kort påbörjas även byggnation av tillfartsvägar till ledningsgatan. Vi kommer även att, tillsammans med de väghållare vi har tecknat så kallade nyttjanderättsavtal med, besiktiga de befintliga vägar som behöver användas för ledningsbygget. Byggstart av ledningen är planerad till april och för närvarande pågår upphandling av entreprenör för denna delsträcka.

4. Tranås-Barkeryd: I mitten av februari planerar vi att kunna påbörja avverkningen av skog på vissa platser längs denna sträcka. Arbeten med att anlägga tillfartsvägar till ledningsgatan inleds något senare. I mitten av mars ska kontrakt tecknas med en entreprenör. Byggstart sker i maj.

Här byggs stolpfundament till en avspänningsstolpe i anslutning till station Östansjö
Här byggs stolpfundament till en avspänningsstolpe i anslutning till station Östansjö. Denna typ av stolpe, som är den sista innan en station, är betydligt kraftligare än en vanlig portalstolpe varför också fundamenten blir större. Bilden är tagen hösten 2012.

 

Har du några frågor? Välkommen att kontakta oss på SydVastlanken@svk.se