Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd inför tillståndsprövning av vattenverksamhet

Svenska kraftnät bjuder in till samråd enligt miljöbalken 6:4, inför tillståndsprövning av vattenverksamhet som blir aktuell i samband med kabelförläggningen i SydVästlänkens södra del.

Mellan Värnamo kommun och Hörby kommun planeras SydVästlänken att förläggas som markkabel, och kommer att passera ett antal vattendrag. Svenska kraftnät kommer att söka tillstånd för vattenverksamhet vid de vattendrag och sjöar där enskilda och allmänna intressen bedöms föreligga. I nuläget pågår arbetet med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningar för de vattenverksamheter som uppstår vid anläggning av markkabel i de aktuella vattendragen.

Välkommen till samrådsmöte

Vattenverksamheterna och miljökonsekvensbeskrivningarna för de nu aktuella vattendragen presenteras vid två samrådsmöten.

Sträckan Hässleholm–Hörby:   Berörda vattendrag mellan Hässleholm och Hörby som vi nu samråder om är:  Vramsån, Kvesarumsån, Hejdebäcken och Hörbyån. För den här sträckan bjuder vi in till samrådsmöte på följande plats:

   10/5, kl. 18.00, Linderösgården, Hörby

Sträckan Värnamo–Markaryd:   Berörda vattendrag mellan Värnamo och Markaryd som vi nu samråder om är:  Ekebäcken, Toftaån, Lagan vid ”Laganrasten E4 norr”, Lagan vid Hornsborg, Lagan vid Hjulnäs och Lagan vid Axhult vid gamla E4:an. För den här sträckan bjuder vi in till samrådsmöte på följande plats:

   11/5, kl. 18.00, Hotell Terraza, Ljungby

Läs samrådsunderlaget här

Underlag till samrådet utgörs av en remissupplaga av miljökonsekvensbeskrivningen för respektive vattendrag, och finns tillgängligt på Svenska kraftnäts webbplats: www.svk.se/sydvastlanken. Där finns också våra tidningsannonser med kartor. Underlaget finns också på följande platser:

Sträckan Hässleholm–Hörby: • Stadshuset i Hässleholm • Hässleholms stadsbibliotek • Kommunhuset i Hörby • Hörby bibliotek

Sträckan Värnamo–Markaryd: •  Stadshuset i Värnamo •  Stadsbiblioteket i Värnamo •  Kommunhuset i Ljungby •  Ljungby kommunbibliotek •  Kommunhuset i Markaryd •  Markaryd bibliotek

Underlaget till samrådet sänds även på remiss till länsstyrelsen, kommuner, myndigheter och intresseorganisationer.

Lämna synpunkter

Välkommen att lämna synpunkter vid samrådsmötena, eller skriftligen senast den 15 juni 2011 till: Svenska kraftnät, Helena Lindberg, Box 1200, 172 24 Sundbyberg, alternativt per e-post till sydvastlanken@svk.se.

Synpunkter som inkommer under samrådstiden beaktas när miljökonsekvensbeskrivningarna färdigställs. Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet och miljökonsekvensbeskrivningarna för de aktuella vattendragen kommer att lämnas in till miljödomstolen under hösten 2011.

För ytterligare information kontakta gärna Anne-Marie von Hofsten, 010-484 47 22, eller Jan Halvarson, 08-475 80 91, eller skicka e-post till sydvastlanken@svk.se.