Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samrådsmöte om sträckan Hässleholm–Ignaberga–Häglinge

Svenska kraftnät har tagit fram ett alternativ till det tidigare presenterade förslaget för SydVästlänkens sträckning mellan Hässleholm och Häglinge. Vi bjuder nu in till samrådsmöte om det alternativa förslaget. En kompletterande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och den alternativa ledningssträckningen kommer att presenteras.

För sträckan mellan Barkeryd (ca 10 km norr om Nässjö) och Hurva (mellan Eslöv och Hörby i Skåne) presenterade Svenska kraftnät ett utbyggnadsförslag vid sju samrådsmöten under november 2009. Mellan Hässleholm och Häglinge föreslog vi att förbindelsen skulle förläggas som markkabel strax väster om Hässleholms tätort och därefter utmed järnvägar och vägar till Häglinge. Efter samrådet gör Svenska kraftnät bedömningen att påverkan på boendemiljön och naturintressen kan bli relativt stor på denna sträcka och därför presenterar vi nu ett alternativt utbyggnadsförslag.

                                        Karta utbyggnad kring Hässleholm

Nytt utbyggnadsförslag på sträckan Hässleholm–Ignaberga–Häglinge

I vårt alternativa utbyggnadsförslag föreslår vi att markkabeln mellan Hässleholm och Häglinge dras via Ignaberga. Den alternativa sträckningen följer väg 21 och E.ON:s 130 kV ledning norr om Hässleholms stad. Enligt förslaget dras ledningen vidare österut och ansluter till Svenska kraftnäts 400 kV ledning norr om Ignaberga där den fortsätter söderut mot Hörby. Det nya utbyggnadsförslaget mellan Hässleholm och Häglinge är 30 eller 35 km långt beroende på val av sträckning norr om Hässleholm. Svenska kraftnät anser att detta utbyggnadsförslag innebär mindre intrång än det tidigare presenterade förslaget.

Välkommen till samrådsmöte

Den kompletterande miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) och det nya utbyggnadsförslaget för Svenska kraftnäts ledning mellan Hässleholm och Häglinge kommer att presenteras vid ett samrådsmöte där alla berörda och andra intresserade är välkomna att delta och framföra synpunkter.

Onsdag 27 jaunari 2010. T4 Matsalar (Wendes väg 2), Hässleholm

Öppet hus kl. 16–18. Kartor och bilder visas och representanter från Svenska kraftnät finns på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter.

Informationsmöte kl. 18. MKB:n presenteras.

Läs den kompletterande MKB:n här

Den kompletterande MKB:n finns från den 20 januari 2010 tillgänglig på:

Miljökonsekvensbeskrivningen sänds även på remiss till länsstyrelsen, berörda kommuner, myndigheter och intresseorganisationer.

Lämna synpunkter

Välkommen att lämna synpunkter vid samrådsmötet, eller skriftligen senast den 3 mars 2010 till Svenska kraftnät, Helena Lindberg, Box 1200, 172 24 Sundbyberg. Synpunkter som inkommer under samrådstiden beaktas när MKB:n färdigställs. MKB:n och ansökan om tillstånd (koncession) för ledningen mellan Barkeryd och Hurva beräknar vi att lämna in till Energimarknadsinspektionen i mars 2010. För ytterligare information kontakta gärna Åsa Malmborg, 010-484 50 21, Jan Halvarson, 08-475 80 91, eller skicka e-post till sydvastlanken@svk.se