Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ta del av kompletterande samrådsunderlag

Ta del av det samlade samrådsunderlaget för pågående kompletterande samråd gällande den planerade nya luftledningen mellan Messaure i Sverige och Keminmaa i Finland.

Samrådsunderlaget, med bilagor och kartor, beskriver sträckningsförslaget i detalj.

I det kompletterande samrådsunderlaget är information gällande projektet i sin helhet förkortad och till viss del borttagen. För mer information om projektet och föreslagen sträckning för hela den planerade kraftledningen, hänvisar vi till samrådsunderlaget (inklusive 14 bilagor och kompletterande kartor) som publicerades i mars 2020, här på projektets webbplats.

Här finns underlaget

Allt underlag, både från samrådet i mars och nu gällande kompletterande samråd, finns att ta del av under fliken ”Dokument och kartor”.

Samrådstid

Det kompletterande samrådet pågår mellan 14 december och 22 januari. När samrådsperioden är avslutad sammanställs inkomna synpunkter i en särskild samrådsredogörelse för det kompletterande samrådet, där Svenska kraftnät också bemöter dessa. Vid behov gör vi sedan en sammanvägd bedömning av tidigare samråd och kompletterande samråd. Efter det kan vi presentera ett färdigt utbyggnadsförslag.

Lämna synpunkter senast 22 januari 2021

Skicka dina skriftliga synpunkter märkta med diarienummer Svk 2017/298 till oss via e-post registrator@svk.se eller via post till: Svenska kraftnät, att: Matilda Björkheden, Box 1200, 172 24 Sundbyberg.

Frågor och kontaktpersoner

Vid frågor generellt om projektet, eller vid frågor du önskar få besvarade inför lämnande av synpunkter – välkommen att kontakta oss via e-post messaure-keminmaa@svk.se eller per telefon eller mejl till vår kontaktperson: 

Rolf Jakobsson
Telefon: 070-608 50 22 eller 0920-770 62
E-post: rolf.jakobsson@vattenfall.com