Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd planeras i mars 2020

Svenska kraftnät planerar samråd om utbyggnadsförslag i mars 2020. Mer information och inbjudan skickas ut innan samrådets start. Inför samrådet önskar vi få mer information från berörda fastigheter gällande eventuella arrendatorer eller andra nyttjanderättshavare på din fastighet samt lokala intresseorganisationer som skulle kunna påverkas av planerad ledning.

Att finna en lämplig sträckning för ledningen är en lång process. Efter utredningar och myndighetsdialog har vi nu valt en utredningskorridor som huvudalternativ för fortsatt arbete med att hitta en lämplig sträckning för den nya ledningen. Den föreslagna korridoren går i huvudsak parallellt med befintlig stamnätsledning och bedöms ge mindre negativ påverkan än övriga alternativ då vi undviker ingrepp i ny obruten mark.

I nuläget har Svenska kraftnät identifierat flera delsträckor där ytterligare utredning kring lämplig ledningsdragning pågår. Dessa utgörs t.ex. av passagen förbi Karsbergets naturreservat och Stor-Pållars blivande naturreservat, passagen av Kalixälven och Lombens skjutfält, samt vid korsningen av Torneälven.

Detaljerade kartor finns under sidan "Dokument och kartor"

Vad händer nu i projektet?

I mars 2020 kommer vi att påbörja ett samråd där vi informerar mer detaljerat om projektet genom att presentera ett utförligt underlag och bjuda in till öppna hus. I samrådet har fastighetsägare, närboende och ytterligare intressenter möjlighet att skicka in yttranden som kan vara av värde för valet av den slutgiltiga placeringen av ledningen och den framtida ansökan.

Inbjudan att delta i samrådet kommer att skickas i god tid till berörda fastighets­ägare och remissinstanser med flera. I inbjudan kommer även mer information om datum och platser för de öppna husen.

När samrådsperioden är över sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse där Svenska kraftnät även bemöter yttranden och besvarar vanligt förekommande frågor. Tillsammans med tidigare identifierade värden och myndighetsdialogen bidrar inkomna yttranden som underlag vid valet av en lämplig sträckning med sammantaget så liten påverkan som möjligt på omgivningen.

Översikt över den utredningskorridor mellan Messaure och korsningspunkt Torne älv som är aktuell för kommande avgränsningssamråd. Ellipsen i Gällivare kommun visar ett område där ytterligare utredning och kunskapsinhämtning kring lämplig ledningsdragning behövs. För passagen av Kalixälven och Lombens skjutfält samt vid korsningen av Torneälven kommer Svenska kraftnät att samråda om två alternativa förslag på ledningsdragning.

För mer detaljerade kartor, se sidan "Dokument och kartor"

Inför samrådet önskar vi få mer information från dig om:

  • eventuella arrendatorer eller andra nyttjanderättshavare på din fastighet,
  • lokala intresseorganisationer som skulle kunna påverkas av planerad ledning.Vänligen hör av dig till vår kontaktperson nedan. Även andra frågor eller synpunkter är varmt välkomna!

Mats Hannevad
Kontaktperson
Tel: 073-035 44 55
E-post: mats@skogmarkkonsult.se