Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Barsebäck-Sege

Följ projektet via

Ny modern ledning ersätter gammal i samma ledningsgata

400 kV-ledningen mellan Barsebäck och Sege är ålderstigen och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en trygg och säker elförsörjning i regionen.

Läs mer om projektet

Ny modern ledning ersätter gammal i samma ledningsgata

400 kV-ledningen mellan Barsebäck och Sege är ålderstigen och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en trygg och säker elförsörjning i regionen.

Läs mer om projektet

Nytt om Barsebäck-Sege

Ledningsarbetet går framåt enligt plan


Arbetet med att förnya 400 kV-ledningen mellan Barsebäck och Sege fortsätter enligt tidplan. Under hösten har mark- och fundamentsarbeten genomförts och fortsätter fram till jul. Därefter blir det uppehåll i entreprenaden över jul och nyår. Efter årsskiftet påbörjas sedan monteringen av stålet.

Entreprenaden tar uppehåll under sommaren


Svenska kraftnäts entreprenör Dalekovods arbete med att bygga den nya 400 kV-ledningen Barsebäck-Sege är igång sedan april. Flertalet byggvägar är utförda och fundament har gjutits för de nya stolpplatserna. Mellan 9 juli och 1 augusti tar entreprenaden sommaruppehåll.

Presentation och sammanfattning av informationsmötet


Den 22 mars genomförde Svenska kraftnät tillsammans med entreprenören Dalekovod ett informationsmöte på Kulturen i Lund inför byggstarten. Tyvärr har det kommit till vår kännedom att utskicket försenats och att flera därför inte nåddes av inbjudan i tid. Vi kommer därför att sammanfatta information som presenterades och publicera presentationen. Vi beklagar givetvis detta och uppmanar er att kontakta oss som arbetar i projektet med era frågor om förnyelsearbetet.

Fakta om  projektet

Mellan transmissionsnätsstationerna Barsebäck i Kävlinge kommun och Sege i Burlöv kommun går idag en 400 kV kraftledning som är drygt 60 år gammal, och innan förnyelsen är genomförd hinner bli närmare 70 år. Klimatet med sältan från havsvindarna har gjort att ledningarna på västkusten slits snabbare än i övriga delar av landet och har nu nått skick där de behöver ersättas för att fortsatt kunna vara funktionsdugliga och leverera enligt kraven för driftsäkerhet. Förnyelsen görs genom att en ny 400 kV-ledning byggs mellan stationerna, i samma sträcka som idag. När den nya ledningen är tagen i drift rivs den gamla

Teknik: 400 kV växelström luftledning
Längd: 25 km
Kommuner: Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Burlöv
Län: Skåne

 

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Dialog med kommuner och länsstyrelser Hösten 2019
Informationsmöten närboende och allmänhet Hösten 2019
Projektering och förberedande arbeten 2019-2022
Byggstart Våren 2022
Drifttagning av ny ledning Hösten 2023
Rivning av befintlig ledning 2023

 

Transmissionsnätet på västkusten förnyas

Stora delar av transmissionsnätet på västkusten är ålderstiget och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en säker och pålitlig elförsörjning i sydvästra Sverige, inklusive storstäderna Malmö och Göteborg. Sammanlagt ska ca 40 mil transmissionsnätsledningar förnyas de närmsta åren, från Skogssäter utanför Trollhättan ner till Sege utanför Malmö. Detta projekt är en del i det omfattande förnyelsearbetet.

 

 

Karta som visar ledningssträckan mellan Barsebäck och Sege.

Kontaktpersoner

Ställ en fråga

Ställ din fråga och ange din e-post så svarar vi så snart vi kan.

Projektgrupp

Granskad