Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Barsebäck-Sege

Följ projektet via

Ny modern ledning ersätter gammal i samma ledningsgata

400 kV-ledningen mellan Barsebäck och Sege är ålderstigen och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en trygg och säker elförsörjning i regionen.

Läs mer om projektet

Ny modern ledning ersätter gammal i samma ledningsgata

400 kV-ledningen mellan Barsebäck och Sege är ålderstigen och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en trygg och säker elförsörjning i regionen.

Läs mer om projektet

Nytt om Barsebäck-Sege

Entreprenör tilldelad


Upphandlingen av genomförandet har nu avslutats och Dalekovod har tilldelats entreprenaden för förnyelsen. Byggstarten kommer att ske under våren 2022. Inför byggstarten kommer Svenska kraftnät tillsammans med entreprenören att hålla ett informationsmöte där vi informerar om byggnationen samt svarar på frågor.

Koncessionsförlängning beviljad och ersättningserbjudanden skickas ut


Svenska kraftnät har nu fått beslut av Energimarknadsinspektionen om att förlängd koncession för Barsebäck-Sege beviljats. Med anledning av detta skickas nu överenskommelse om ändrad ledningsrätt och ersättningserbjudanden ut till berörda fastighetsägare.

Fortsatta projekteringsåtgärder längs ledningssträckan


Med start i slutet av vecka 49 görs en förberedande fältkartläggning inför uppförandet av de nya stolparna och raseringen av de gamla. Det innebär praktiskt att två till tre personer från vår organisation kör, och delvis promenerar, längs ledningens sträckning. Det beräknas ta cirka fyra - fem dagar.

Fakta om  projektet

Mellan transmissionsnätsstationerna Barsebäck i Kävlinge kommun och Sege i Burlöv kommun går idag en 400 kV kraftledning som är drygt 60 år gammal, och innan förnyelsen är genomförd hinner bli närmare 70 år. Klimatet med sältan från havsvindarna har gjort att ledningarna på västkusten slits snabbare än i övriga delar av landet och har nu nått skick där de behöver ersättas för att fortsatt kunna vara funktionsdugliga och leverera enligt kraven för driftsäkerhet. Förnyelsen görs genom att en ny 400 kV-ledning byggs mellan stationerna, i samma sträcka som idag. När den nya ledningen är tagen i drift rivs den gamla

Teknik: 400 kV växelström luftledning
Längd: 25 km
Kommuner: Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Burlöv
Län: Skåne

 

Tidplan

 

Händelse Tidpunkt
Dialog med kommer och länsstyrelser Hösten 2019
Informationsmöten närboende och allmänhet Hösten 2019
Projektering och förberedande arbeten 2019-2022
Byggstart 2022
Drifttagning av ny ledning 2023
Rivning av befintlig ledning 2023

Transmissionsnätet på västkusten förnyas

Stora delar av transmissionsnätet på västkusten är ålderstiget och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en säker och pålitlig elförsörjning i sydvästra Sverige, inklusive storstäderna Malmö och Göteborg. Sammanlagt ska ca 40 mil transmissionsnätsledningar förnyas de närmsta åren, från Skogssäter utanför Trollhättan ner till Sege utanför Malmö. Detta projekt är en del i det omfattande förnyelsearbetet.

 

 

Granskad