Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Barsebäck-Sege:
Om projektet

Följ projektet via

För att upprätthålla driftsäkerheten och tryggheten i elförsörjningen i sydvästra Sverige förnyas den ålderstigna transmissionsnätsledningen mellan Barsebäck i Kävlinge kommun och Sege i Burlövs kommun. Förnyelsen görs genom att en ny ledning byggs i samma sträcka som den befintliga, som därefter rivs.

Mellan stationerna Barsebäck i Kävlinge kommun och Sege i Burlövs kommun går idag en 400 kV kraftledning som är drygt 60 år gammal, och som innan förnyelsen är genomförd hinner bli närmare 70 år. Klimatet med sältan från havsvindarna har gjort att ledningarna på västkusten slits snabbare än i övriga delar av landet och har nu nått skick där de behöver ersättas för att fortsatt kunna vara funktionsdugliga och leverera enligt kraven för driftsäkerhet.

Ökar nätkapaciteten i Sydvästra Skåne

Överföringskapaciteten på moderna 400 kV-ledningen är avsevärt högre jämfört med ledningar som byggdes på 1950-talet. Med förnyelsen av Barsebäck-Sege ökar vi också transmissionsnätskapaciteten i området och bidrar till att åtgärda bristen på nätkapacitet i sydvästra Skåne.

Ledningen förnyas i samma sträcka

Förnyelsen innebär att en ny 400 kV-ledning byggs i samma sträcka som den befintliga, som därefter rivs. Då ledningen förnyas i samma sträcka kan ombyggnationen göras inom befintlig koncessionstillstånd. Under våren 2019 ansöker Svenska kraftnät om förlängd koncessionen för Barsebäck-Sege hos Energimarknadsinspektionen (Ei). Under handläggningen av förlängningen skickar Ei ärendet på remiss till berörda sakägare.

Ledningsflytt i Hjärup utanför Staffanstorp

Vid passagen av Hjärups tätort i Staffanstorp kommun flyttas ledningen på en ca två kilometer lång sträckan för att möjliggöra planerna på ett nytt bostadsområde. Ledningsflytten bedrivs som ett separat projekt och en koncessionsansökan för den nya sträckningen skickades in i maj 2018. Flytten är planerad att vara färdigställd 2021.

Läs mer om det projektet på www.svk.se/staffanstorp

Byggs som luftledning med växelström

Den nya ledningen kommer även den att byggas som luftledning för växelström. Ledningen ska stärka växelströmsnätet och växelströmledningar på transmissionsnätets spänningsnivåer byggs som luftledningar. I jämförelse med markkablar är luftledningar teknisk fördelaktiga, driftsäkrare och kostnadseffektivare. En luftledning har få komponenter som kan orsaka ett avbrott och vid ett eventuellt fel går det snabbt att reparera luftledningar. Markkabel är endast motiverat på kortare sträckor där luftledning inte är genomförbart, som i stadskärnor eller längre sjöförbindelser.  

Läs mer om tekniken i transmissionsnätet här

Om förnyelsebehovet i sydvästra
Sverige

Klicka på bilden för att se större version (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Svenska kraftnät står inför ett omfattande förnyelsearbete i sydvästra Sverige. Stora delar av transmissionsnätet på västkusten är ålderstiget och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en säker och pålitlig elförsörjning i sydvästra Sverige, inklusive storstäderna Malmö och Göteborg. Sammanlagt ska ca 40 mil transmissionsnätsledningar förnyas inom 15 år, från Skogssäter utanför Trollhättan ner till Sege utanför Malmö. Fler förnyelseprojekt längs västkusten är:

Klicka här eller på bilden för att se kartan i större version (.pdf) Öppnas i nytt fönster

 

Granskad