Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Breared–Söderåsen

Följ projektet via

Svenska kraftnät förnyar den ålderstigna stamnätsledningen mellan Breared och Söderåsen. Projektet är en del av den omfattande förnyelsen av transmissionsnätet utmed västkusten och ska bidra till att upprätthålla driftsäkerheten och tryggheten i elförsörjningen i sydvästra Sverige.

Mellan transmissionsnätsstationerna Breared i Halmstad kommun och Söderåsen i Bjuvs kommun går idag en 400 kV kraftledning som i stora delar är nästan 70 år gammal. Klimatet med sältan från havsvindarna bidrar till att ledningarna på västkusten slits snabbare än i övriga delar av landet. Därför är det dags att ersätta ledningen mellan Breared och Söderåsen för att den ska fortsätta vara funktionsduglig och leverera enligt kraven för driftsäkerhet. 

Vad innebär förnyelsen? 

Förnyelsen innebär att vi bygger en 400 kV- ledning i samma sträcka som den befintliga och river den gamla ledningen i samband med detta. Då Svenska kraftnät har fått förlängd koncession för den befintliga ledningen kan vi förnya ledningen i samma sträcka inom ramen för befintlig förlängd koncession.

Dessa delsträckor av ledningen förnyas inte

År 1997 förnyade Svenska kraftnät den del av ledningen som går mellan Boarp och Söderåsen. Därför behöver vi inte ersätta denna del av ledningen. Här genomför vi endast jordningsåtgärder och byte av topplina. 

Utmed en längre sträcka norr om Boarp och flera kortare delsträckor mellan Breared och Boarp är och kommer ledningen att fortsätta vara sambyggd med stamnätsledningen Häradsbo–Söderåsen. Delsträckorna utgör sammanlagt 14 kilometer och utmed dessa kommer vi inte att förnya ledningen eftersom den redan består av nyare stolpar. 

På de kortare delsträckorna byter vi bara ut isolatorkedjor, fas- och/eller topplinor och på den längre sträckan genomför vi jordningsåtgärder och byte av topplina. 

Om förnyelsebehovet i sydvästra Sverige

Svenska kraftnät står inför ett omfattande Karta Västkusten (.pdf) Öppnas i nytt fönsterförnyelsearbete i sydvästra Sverige. Stora delar av transmissionsnätet på västkusten är ålderstiget och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en säker och pålitlig elförsörjning i sydvästra Sverige, inklusive storstäderna Malmö och Göteborg. Sammanlagt ska ca 40 mil transmissionsnätsledningar förnyas inom 15 år, från Skogssäter utanför Trollhättan ner till Sege utanför Malmö. Fler förnyelseprojekt längs västkusten är:

Klicka på bilden för större version av kartan (.pdf) Öppnas i nytt fönster