För att öka driftsäkerheten i transmissionsnätet flyttar och förnyar Svenska kraftnät transmissionsnätsstationen Grundfors då den har uppnått sin tekniska livslängd och behöver moderniseras. Vid flytten av stationen anpassar vi den även för att möjliggöra anslutning av förnybar elproduktion som planeras i området.

Stationen i Grundfors, Storumans kommun, byggdes i mitten av 1950-talet och behöver förnyas. Eftersom den nuvarande stationen inte kan tas ur drift förrän den nya är färdigställd kan vi inte bygga inom det nuvarande stationsområdet. Därför skapar vi ett helt nytt stationsområde nordväst om den befintliga stationen.

Bygget av den nya stationen började sommaren 2018 och stationen ska vara färdig att tas i drift under hösten 2022.

Granskad