Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hallsberg–Stenkullen

Följ projektet via

Förnyelse av 400 kV-ledning ökar kapaciteten till Västra Götaland

Ledningen mellan Hallsberg i Örebro län och Stenkullen i Västra Götalands län förnyas för att höja kapaciteten i det östvästliga flödet i syfte att kunna öka effektuttaget i sydvästra Sverige och Göteborgområdet

Mer om projektet

Förnyelse av 400 kV-ledning ökar kapaciteten till Västra Götaland

Ledningen mellan Hallsberg i Örebro län och Stenkullen i Västra Götalands län förnyas för att höja kapaciteten i det östvästliga flödet i syfte att kunna öka effektuttaget i sydvästra Sverige och Göteborgområdet

Mer om projektet

Nytt om projektet

Skylt med texten välkommen

Välkomna på informationsmöten i november!


I uppstarten av projektet bjuder Svenska kraftnät in till informationsmöten för förnyelsen av 400 kV-ledningen mellan Hallsberg och Stenkullen. Det kommer att hållas fem mötestillfällen längs med ledningssträckan där ni har möjlighet att träffa oss som arbetar i projektet och få svar på era frågor.

Svenska kraftnät ökar elöverföringen till Västra Götaland och Mariestad


Stamnätet i Örebro- och Västra Götalands län ska förstärkas. Med detta som drivkraft startar Svenska kraftnät nu upp två projekt, dels en ny 400 kV-ledning mellan Hallsberg och Timmersdala samt en kapacitetshöjande förnyelse av befintlig 400 kV-ledning mellan Hallsberg och Stenkullen. Förstärkningarna är kritiska för att hantera det östvästliga flödet till Västra Götaland samt för att kunna tillgodose det ökade elbehovet i Göteborgsområdet och Mariestad.

Projektet startar med naturvärdesinventeringar i september


Transmissionsnätsledningen mellan Hallsberg och Stenkullen behöver förnyas till modern standard för att höja överföringskapaciteten och bidrar till ett ökat effektuttag i sydvästra Sverige. I september startar projektet upp med inventeringar av naturvärden i fält. Inventeringarna kommer inte att innebära någon påverkan på omgivningen.

Fakta om projektet

Stamnätsledningen mellan Hallsberg i Örebro län och Stenkullen i Västra Götalands län behöver förnyas till modern standard för att höja överföringskapaciteten och därmed bidra till ett ökat effektuttag i sydvästra Sverige. Huvudalternativet är att ledningen ska förnyas i befintlig sträckning och i samma ledningsgata. Det innebär i princip att en ny ledning med nya stolpar byggs i samma sträckning som den befintliga, som kommer att rivas. Ledningen har en viktig funktion i elsystemet och behöver därför vara i drift under större delen av arbetet. 

Teknik: 400 kV luftledning för växelström

Längd: ca 20 mil

Kommuner: Alingsås, Askersund, Gullspång, Hallsberg, Herrljunga, Laxå, Mariestad, Skara, Skövde, Töreboda, Vara och Vårgårda

Län: Örebro och Västra Götaland

Övergripande tidplan

Förnyelsen av ledningen är tidskritisk och tidplanen för projektet kommer därför att påskyndas. Ledningen är planerad att förnyas i två etapper, Hallsberg-Timmersdala och Timmersdala-Stenkullen. Förnyelsen av sträckan Hallsberg-Timmersdala är mest tidskritisk och entreprenaden beräknas starta 2028 med drifttagning 2031. Entreprenaden för sträckan Timmersdala-Stenkullen beräknas starta 2031 och driftsättas 2033.

Händelse Tidpunkt
Inventeringar natur- och kulturvärden Från september 2023
Projektering och förberedande arbeten 2023-2027
Byggstart Hallsberg-Timmersdala 2028
Byggstart Timmersdala-Stenkullen 2030
Drifttagning Hallsberg-Timmersdala 2031
Drifttagning Timmersdala-Stenkullen 2033
Hallsberg-Stenkullen

Ställ din fråga om Hallsberg–Stenkullen

Projektmedlemmar

Granskad