Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Föreslagen sträckning

Den valda utredningskorridoren, alternativ 3 a, utgörs i dagsläget av en upp till cirka 500 meter bred korridor med en längd på cirka 16 km. Nästa steg är att ta fram en detaljerad sträckning inom denna korridor.

Från den planerade stamnätsstationen i Överby ersätts en luftledning för 220 kilovolt mot en ny luftledning för 400 kilovolt i eller invid befintlig ledningsgata där även Vattenfalls och Trafikverkets luftledningar finns idag. Inledningsvis följer den planerade ledningen kanten av Järvafältets naturreservat förbi Viby för att sedan vika av österut och följa E4:an parallellt söderut fram till Kronåsen. Där behöver en ny terminalplats byggas för att luftledningen ska kunna övergå till kabel i mark.

Kabelförbindelsen fortsätter sedan söderut längs med Akallaleden i kanten av Igelbäckens kulturreservat och passerar sedan under E18 vid Hjulsta och vidare söderut längs Bergslagsvägen. Sedan viker kabelförbindelsen av vid Vinsta innan den når fram till den planerade stamnätsstationen i Beckomberga.

Detaljerad karta (PDF, öppnas i nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Varför kan inte hela ledningen grävas ner?

När vi planerar nya elförbindelser för stamnätet föreslår vi luftledningar där det är möjligt att bygga. Luftledningar är mer driftsäkra jämfört med kablar och fel uppstår mer sällan. Om fel ändå uppstår är reparationstiden dessutom betydligt kortare.

På den norra delen av sträckan mellan Överby och Beckomberga bedömer vi att det är möjligt att komma fram med luftledning. Längre söderut där det finns planer på ytterligare infrastruktur och är mer tätbebyggt, föreslår vi istället att bygga med kabel. Här planeras bland annat Förbifart Stockholm, utbyggnad av tunnelbanan och Barkarbystaden.

Våra nätutredningar visar även på att en effekt om cirka 700 megawatt inte går att utnyttja om förbindelsen helt och hållet byggs med kabel, vilket motsvarar Malmö och Lunds totala energiförbrukning. Denna effektförlust uppkommer däremot inte om cirka halva sträckan byggs som luftledning.

Även på andra håll i Stockholmsområdet bygger vi nya stamnätsförbindelser för att trygga elförsörjningen. Främst i de centrala delarna där utrymme för luftledningar inte finns bygger vi med kablar.