Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om projektet

Följ projektet via

Svenska kraftnät planerar att förstärka stamnätet mellan Skogssäter i Trollhättan kommun och Ingelkärr i Ale kommun, via Stenungsund. Den nya ledningen bidrar till att överföringskapaciteten i Västra Götaland och till Göteborgsområdet.

I Västra Götaland och i Göteborgsområdet planeras flera större industrietableringar och elektrifieringsinitiativ som kräver ett kraftigt ökat behov av el. Samtidigt finns det planer på utbyggnader av vindkraft både på land och till havs utanför Västkusten. Idag är överföringskapaciteten genom stamnätet norr om Göteborg är begränsad och för att kunna tillgodose det ökade elbehovet och kunna ansluta ytterligare vindkraftsproduktion behöver stamnätet förstärkas. Svenska kraftnät planerar därför en ny 400 kV växelströmsledning mellan Skogssäter i Trollhättan kommun och Ingelkärr i Ale kommun, via en ny station benämnd Lunna utanför Stenungsund. 

Ny 400 kV-ledning mellan Skogssäter och Ingelkärr, via Stenungsund

Svenska kraftnät planerar en ny 400 kV-ledning mellan Skogssäter och Ingelkärr, med anslutningspunkt i Stenungsund. Den nya ledningen bidrar till att:

  • Ge förutsättningar till industriell och kommersiell tillväxt och elektrifiering av befintlig industri i regionen genom att kunna bevilja högre uttagsabonnemang i Västra Götaland.

  • Ge förutsättningar att bevilja anslutningar av landbaserad vindkraftsproduktion i Västra Götaland och Värmland.

  • Ge förutsättning att bevilja anslutningar av havsbaserad vindkraftsproduktion utanför västkusten. 

  • Öka överföringskapaciteten mellan Norge och norra Europa för att undvika handelshinder så att Svenska kraftnät kan uppfylla kraven i Elmarknadsförordningen.

Byggs som luftledning med växelström

Den nya ledningen kommer att byggas som luftledning för växelström. Ledningen ska stärka växelströmsnätet och växelströmledningar på stamnätets spänningsnivåer byggs i regel som luftledningar. I jämförelse med markkablar har luftledningar högre tillgänglighet och kostnadseffektivare. En luftledning har få komponenter som kan orsaka ett avbrott och vid ett eventuellt fel går det snabbt att reparera luftledningar. Markkabel är enbart motiverat på kortare sträckor där luftledning inte är genomförbart, som i stadskärnor eller längre sjöförbindelser.  

Läs mer om tekniken i transmissionsnätet här

En del av förstärkningen Skogssäter-Stenkullen

2016 skickades en koncessionsansökan för en ny 400 kV-ledning mellan Skogssäter och Stenkullen in till Ei. 2019 nekades Svenska kraftnät passage genom riksintresset Bredfjället - Väktorområdet och beslutade av den anledningen att gå vidare med den södra delen av förstärkningen, från Stenkullen upp till Ingelkärr. Genom att förstärka stamnätet mellan Stenkullen och Ingelkärr uppfylls delvis projektets ursprungliga drivkrafter, som att motverka handelshindret.

Läs mer om Ingelkärr-Stenkullen här

För att även kunna öka kapacitetsbehovet till Göterborgsområdet samt att ansluta vindkraftsutbyggnader som planeras på land och till havs måste nätet förstärkas hela vägen upp till Skogssäter. Förstärkningen Skogssäter-Ingelkärr startades således upp som nytt projekt 2022. Detta efter att ett omtag gjorts med nya utredningar för att säkerställa att utformningen möter dagens förutsättningar på bästa sätt.

I snabb takt ska energisystemet ställas om till att bli fossilfritt. För att klara det måste bland annat tillståndsprocesserna för ny produktion och nätutbyggnad påskyndas. I Västra Götaland där flera industrier och transportsektorer ska ställa om till en fossilfri framtid innebär det ett kraftigt ökat elbehov och höjd nätkapacitet. För att möjliggöra elektrifieringen i sydvästra Sverige har Västra Götalandsregionen tillsammans Länsstyrelsen och Svenska kraftnät startat samverkansarenan ACCEL - Accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland.

Mer om regional samverkan