Dialogen med berörda fastighetsägare och andra intressenter är viktig för Svenska kraftnät i processen med att förnya 400 kV-ledningen mellan Skogssäter-Kilanda. Vi uppmuntrar er att kontakta oss som arbetar i projektet vid frågor och funderingar.

Digitalt informationsmöte 4 maj 2021

Med anledning av coronaviruset covid-19 har fysiska informationsmöten på plats inte kunnat genomföras. Svenska kraftnät håll därför ett digitalt informationsmöte 4 maj. På informationsmöte informerades mer om förnyelsen, tekniska förutsättningar, tillstånd och mark- och ersättningsfrågor. Tyvärr uppstod tekniska problem med inspelningen av det faktiska informationstillfället, men en efterinspelad version av presentationen finns att se nedan. 

Frågor som inkom på mötestillfället finns sammanställda och besvaras under sidan "frågor och svar"

Avsikten är fortfarande att hålla fysiska informationsmöten framöver när det kan göras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

 

Granskad