Här finns dokument gällande den nya kabelförbindelsen mellan den nya stationen Snösätra och stationen Högdalen. Ursprungligt tillstånd, också kallat koncession, beviljades av Energimarknadsinspektionen 2019, efter det tillkom en sträckningsjustering som Svenska kraftnät fick koncession för 2020.

Beslut om tillstånd

Ansökan om tillstånd

Granskad