Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Snösätra – Högdalen

Följ projektet via

Ombyggnad av elnätet i Högdalen

Svenska kraftnät behöver bygga om elnätet i södra Stockholm i samband med att regionens elnät förstärks. En del av detta är en ny kabelförbindelse mellan de planerade stationerna i Snösätra och Högdalen.

Ombyggnad av elnätet i Högdalen

Svenska kraftnät behöver bygga om elnätet i södra Stockholm i samband med att regionens elnät förstärks. En del av detta är en ny kabelförbindelse mellan de planerade stationerna i Snösätra och Högdalen.

Stockholms elberoende ökar, behöver elnätet förstärkas och förnyas för att möta framtidens behov av säkra elleveranser. I samband med att en längre 400 kV-förbindelse planeras mellan Upplands Väsby och Huddinge (via Örby och Snösätra), behöver vi göra mindre justeringar av elnätet i området kring Högdalen. Med den planerade 400 kV-förbindelsen Snösätra– Högdalen kan vi överföra el på olika spänningsnivåer mellan 220 kV-stationen i Högdalen och den planerade 400 kV-stationen Snösätra.

Utbyggnadsförslaget

Elförbindelsen består av två parallella 400 kV-ledningar som byggs med kablar i mark.

Samråd om ett utbyggnadsförslag avslutat

Ett skriftligt samråd om ett utbyggnadsförslag med berörda myndigheter och allmänhet samt kommunen, länsstyrelsen och andra berörda intressenter har avslutats. De synpunkter som kommit in under samrådsperioden har besvarats och sammanfattats i en samrådsredogörelse som publicerats här på webben.

Nytt om projektet

Förberedelser för borrning under Kvicksundsvägen


Svenska kraftnäts entreprenör Skanska har schaktat klart två av tre sträckor genom Högdalstopparna. Nästa steg blir att förlägga kablarna på en av sträckorna. I Högdalen industriområde har Skanska också börjat med förberedelserna för borrningen under Kvicksundsvägen.

Arbete med schaktning och sprängning genom Höglandstopparna


Skanska Sverige AB har börjat arbeta på sträckan genom Högdalstopparna.

Byggstart för nya elförbindelser mellan Örby-Snösätra-Högdalen


Under juni 2021 inleds byggnationen av de nya elförbindelserna från station Örby till station Snösätra vidare till station Högdalen. De byggs med kablar i marken och är två av flera förstärkningar av Stockholms transmissionsnät, för att möta regionens växande behov av el. Entreprenaden utförs av Skanska Sverige AB, för Svenska kraftnäts räkning.

Tidplan

Händelse Tidpunkt       
Byggstart sommaren 2021
I drift preliminärt 2022

Ställ en fråga om Snösätra-Högdalen

Ställ din fråga och ange din e-post så svarar vi så snart vi kan.

Kontaktpersoner

Granskad