Hoppa till huvudinnehåll

Nu reser vi de nya stolparna

Nio månader in i entreprenaden för luftledningen Snösätra-Ekudden har stolpar börjat monteras längs den milslånga sträckan och om en månad ska de sista stolpfundamenten vara klara.

karta över sträckan

Hittills har fyra stolpar kommit på plats och i början av augusti ska alla på sträckan mellan stolpnummer 8-31 vara resta (se karta). Denna vecka har dessutom entreprenören avslutat rivningsarbetet för den gamla 220 kV-ledningen. Merparten av de gamla stolparna och linorna har därmed tagits ned (mellan 8-31) medan resterande sträcka ska rivas nästa år.

Slaven Leko

- Samtliga stolpfundament kommer att vara klara i början av juni och i slutet av samma månad börjar vi att rulla ut faslinorna mellan stolpe 21-31, berättar Slaven Leko, Dalekovods Sverigechef tillika projektchef för Snösätra-Ekudden.

Elstolpe

Högt upp i en av den gamla ledningens stolpar klättrar Dalekovods personal, i samband med att stolpen och linorna monterades ned.

elstolpe nattetid

Arbetet med att riva den gamla ledningen i närheten och över Ågestavägen genomfördes nattetid eftersom vägen stängdes av under tiden.