Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fossilfritt Övre Norrland

Följ projektet via

Fossilfritt övre Norrland – möter elektrifiering av industrier i norra Sverige och möjliggör energiomställningen

Fossilfritt övre Norrland – möter elektrifiering av industrier i norra Sverige och möjliggör energiomställningen

Svenska kraftnät investerar och testar nya arbetssätt för att möjliggöra den industriella energiomställningen i norra Sverige. Fossilfritt övre Norrland är det investeringsprogram som samlar dessa investeringar. Flera stora industrier i norra Sverige ska elektrifiera sin verksamhet och det kommer krävas el. Utbyggnad av ledningar och stationer krävs för att klara att ansluta både industrier och nya vindkraftsanläggningar. Industrins omställning till fossilfritt är den huvudsakliga drivkraften bakom satsningen, men även andra, geografiskt närliggande investeringsprojekt ingår i programmet. Programmet består av flera olika paket vars totala sluttidpunkt idag inte är känd. Den totala investeringsvolymen för hela programmet Fossilfritt övre Norrland är idag drygt 10 miljarder kronor, men kommer att öka successivt vartefter nya projekt förs in i programmet.

Programmet utgör pilotprojekt för Svenska kraftnäts initiativ att halvera ledtiderna, vilket innebär att en kraftledning ska vara tagen i drift 7 år efter påbörjad utredning jämfört med normalt 14 år. Detta för att möjliggöra industrins energiomställning på kortast möjliga tid och bidra till minskade koldioxidutsläpp.

Nytt om Fossilfritt Övre Norrland

Åtgärdspaket Norrlandskusten igång i Program Fossilfritt övre Norrland


Åtgärderna inom Program Fossilfritt övre Norrland har verkligen tagit fart under året. De första projekten inom paket Norrlandskusten är uppstartade och genomförde under våren en utökad myndighetsdialog för Norrbotten-projekten.

Svenska kraftnät undersöker möjligheterna till flexibelt effektuttag


Svenska kraftnät jobbar intensivt med att skapa förutsättningarna för de stora industrietableringar som är planerade längs med Norrlandskusten. Men att bygga elnät tar tid och Svenska kraftnät strävar efter att möjliggöra snabbare utbyggnad. Svenska kraftnät inleder därför en förstudie för ökat effektuttag baserat på drifttillstånd (dynamisk effekttilldelning).

FÖN – programmet som ska leverera el till industrierna i norr på rekordtid


Svenska kraftnät investerar och testar nya arbetssätt för att möjliggöra den industriella energiomställningen i norra Sverige. Fossilfritt övre Norrland (FÖN) är ett nystartat investeringsprogram som även är del av ett pilotprojekt för att minska ledtiderna i utbyggnaden av elnätet dramatiskt. Maria Jalvemo, som leder arbetet, berättar om ett utmanande uppdrag som kräver kreativitet och nytänk.

Pågående projekt i Fossilfritt Övre Norrland

Norrlandskusten

Paket Norrlandskusten innefattar åtta planerade lednings- och stationsprojekt i Norrbotten och Västerbotten. Arbetet med samtliga projekt är just nu planeringsfas, därför kan sträckningsförslagen löpande komma att ändras.

Pågående planerade ledningsprojekt är Letsi-Svartbyn, Svartbyn-Hertsön, Svartbyn-Keminmaa, Vargfors-Strömfors samt Strömfors-Högnäs. Planerade stationsprojekt lokaliseras till områden kring Degerträsk, Hertsön och Högnäs.

Total investeringsvolym för hela paket Norrlandskusten är 8,4 miljarder kronor. Investeringen leder till ett möjligt ökat uttag i regionen under åren 2028-2030 på cirka 2000 MW, vilket motsvarar 10 normalstora städer av Örebros storlek. 

Aurora Line

Svenska kraftnät planerar att tillsammans med Finlands transmissionsnätsoperatör Fingrid bygga en 400 kV växelströmsledning från Messaure i norra delen av Sverige till Pyhänselkä utanför Uleåborg i Finland. Sverige har sedan tidigare två luftledningar till Finland, Aurora Line blir den tredje. Projektet är klassat av EU som ett projekt av gemensamt intresse – ett så kallat PCI-projekt.

Vitåfors-Porjusberget

Svenska kraftnät planerar en ny kraftledning från ett område nära Vitåfors, Gällivare kommun till station Porjusberget i Jokkmokks kommun. Kraftledningen planeras att byggas som en 400 kV-luftledning för växelström. Den nya kraftledningen möjliggör ett utökat effektuttag i hela regionen samt behövs för att förse Hybrit – en demonstrationsanläggning för framställning av fossilfri järnsvamp – med ström. Svenska kraftnät planerar även att uppföra en ny station i närheten av demonstrationsanläggningen.

Kort om program Fossilfritt Övre Norrland

  • Investeringar i dagsläget på drygt 10 miljarder kronor, som kommer öka successivt då fler projekt kan komma att inkluderas i programmet

  • Svenska kraftnäts åtgärdspaket för att möta elektrifiering av industrier i norra Sverige och möjliggöra energiomställningen

  • Programmet arbetar med Svenska kraftnäts initiativ att halvera ledtider, en kraftledning ska vara tagen i drift 7 år efter påbörjad utredning jämfört med normalt 14 år.
Karta över Svenska kraftnäts pågående planerade projekt inom program Fossilfritt Övre Norrland.

Ställ en fråga om program Fossilfritt Övre Norrland

Ställ din fråga och ange din e-post så svarar vi så snart vi kan.

Kontakta oss

Granskad