Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fossilfritt Övre Norrland

Följ projektet via

Fossilfritt övre Norrland – möta elektrifiering av industrier i norra Sverige och möjliggöra energiomställningen

Fossilfritt övre Norrland – möta elektrifiering av industrier i norra Sverige och möjliggöra energiomställningen

Svenska kraftnät investerar och testar nya arbetssätt för att möjliggöra den industriella energiomställningen i norra Sverige. Fossilfritt övre Norrland är det investeringsprogram som samlar dessa investeringar. Flera stora industrier i norra Sverige ska elektrifiera sin verksamhet och det kommer krävas el. Utbyggnad av ledningar och stationer krävs för att klara att ansluta både industrier och nya vindkraftsanläggningar. Industrins omställning till fossilfritt är den huvudsakliga drivkraften bakom satsningen, men även andra, geografiskt närliggande investeringsprojekt ingår i programmet. Programmet består av flera olika paket vars totala sluttidpunkt idag inte är känd. Den totala investeringsvolymen för hela programmet Fossilfritt övre Norrland är idag drygt 10 miljarder kr, men kommer att öka successivt vartefter nya projekt förs in i programmet.

Programmet utgör pilotprojekt för Svenska kraftnäts initiativ att halvera ledtiderna, vilket innebär att en kraftledning ska vara tagen i drift 7 år efter påbörjad utredning jämfört med normalt 14 år. Detta för att möjliggöra industrins energiomställning på kortast möjliga tid och bidra till minskade koldioxidutsläpp.

Nytt om Fossilfritt Övre Norrland

Åtgärdspaket Norrlandskusten igång i Program Fossilfritt övre Norrland


Åtgärderna inom Program Fossilfritt övre Norrland har verkligen tagit fart under året. De första projekten inom paket Norrlandskusten är uppstartade och genomförde under våren en utökad myndighetsdialog för Norrbotten-projekten.

Svenska kraftnät undersöker möjligheterna till flexibelt effektuttag


Svenska kraftnät jobbar intensivt med att skapa förutsättningarna för de stora industrietableringar som är planerade längs med Norrlandskusten. Men att bygga elnät tar tid och Svenska kraftnät strävar efter att möjliggöra snabbare utbyggnad. Svenska kraftnät inleder därför en förstudie för ökat effektuttag baserat på drifttillstånd (dynamisk effekttilldelning).

FÖN – programmet som ska leverera el till industrierna i norr på rekordtid


Svenska kraftnät investerar och testar nya arbetssätt för att möjliggöra den industriella energiomställningen i norra Sverige. Fossilfritt övre Norrland (FÖN) är ett nystartat investeringsprogram som även är del av ett pilotprojekt för att minska ledtiderna i utbyggnaden av elnätet dramatiskt. Maria Jalvemo, som leder arbetet, berättar om ett utmanande uppdrag som kräver kreativitet och nytänk.

Pågående projekt i Fossilfritt Övre Norrland

Norrlandskusten

Först ut är paket Norrlandskusten som innefattar åtta olika projekt: tre nya systemförstärkande 400 kV-ledningar – Letsi–Svartbyn, Högnäs–Stornorrfors samt en förstärkning av ledningen Svartbyn–Keminmaa. Därutöver ingår även tre 400 kV-stationer: stationen Högnäs 2, Hertsön och Degerträsk, samt 400 kV-anslutningsledningar mellan Svartbyn och Hertsön samt mellan Högnäs och Högnäs 2.

Total investeringsvolym för Norrlandskusten är 8,4 miljarder kr. Norrlandskusten leder till ett ökat uttag i regionen under åren 2028-2030 på cirka 2000 MW, vilket motsvarar 10 normalstora städer av Örebros storlek.

Aurora Line

Tillsammans med den finska transmissionsnätsoperatören Fingrid planerar Svenska kraftnät att bygga en ny 400 kV-ledning mellan Messaure i Sverige och Pyhänselkä i Finland. Sverige har sedan tidigare två luftledningar till Finland, Aurora Line blir den tredje svensk-finska anslutningen. Projektet säkrar en viktig del av den framtida nordiska elförsörjningen och den gemensamma europeiska marknaden.

Vitåfors–Porjusberget

Svenska kraftnät planerar en ny kraftledning från ett område nära Vitåfors, Gällivare kommun, till antingen Porjusberget eller Messaure i Jokkmokks kommun. Kraftledningen planeras att byggas som en 400 kV-luftledning för växelström. Den nya kraftledningen möjliggör ett utökat effektuttag i hela regionen samt behövs för att förse Hybrit – en demonstrationsanläggning för framställning av koldioxidfritt stål – med ström. Svenska kraftnät planerar även att uppföra en ny station i närheten av demonstrationsanläggningen.

Kort om program Fossilfritt Övre Norrland

  • Investeringar i dagsläget på drygt 10 miljarder kronor, som kommer öka successivt allteftersom fler projekt identifieras i programmet

  • Svenska kraftnäts åtgärdspaket för att möta elektrifiering av industrier i norra Sverige och möjliggöra energiomställningen

  • Programmet arbetar med Svenska kraftnäts initiativ att halvera ledtider, vilket innebär att en kraftledning ska vara tagen i drift 7 år efter påbörjad utredning jämfört med normalt 14 år.
Karta över Fossilfritt Övre Norrland

Ställ en fråga om program Fossilfritt Övre Norrland

Ställ din fråga och ange din e-post så svarar vi så snart vi kan.

Kontakta oss

Granskad