Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fossilfritt övre Norrland

Följ projektet via

Fossilfritt övre Norrland – möter elektrifiering av industrier i norra Sverige och möjliggör energiomställningen

Fossilfritt övre Norrland – möter elektrifiering av industrier i norra Sverige och möjliggör energiomställningen

Fossilfritt övre Norrland heter investeringspaketet som Svenska kraftnät skapat för att möjliggöra den industriella energiomställningen i norra Sverige. Programmet är också pilot för Svenska kraftnäts nya arbetssätt som ska halvera ledtiderna där en kraftledning ska vara i drift sju år efter påbörjad utredning istället för normala 14 år.

För att lyckas med energiomställningen krävs nya ledningar och stationer som kan ansluta både industrier och nya vindkraftsanläggningar till land och till havs.

Industrins omställning till fossilfritt är den huvudsakliga drivkraften, men även geografiskt närliggande investeringsprojekt ingår i programmet som samlar idag totalt 11 projekt. Projekten delas in i tre huvudprojekt: Norrlandskusten, Malmfälten och Aurora Line.

Den totala investeringsvolymen för hela program Fossilfritt övre Norrland är 10 miljarder kronor, men summan kommer att öka successivt vartefter nya projekt förs in i programmet.

Nytt om Fossilfritt övre Norrland

Bild på ett bord på kartor uppslagna. Människor pekar med händer och pennor över materialet. Det är tydligt att samtal pågår om innehållet i kartorna.

Korridordialog Västerbotten


I investeringsprogrammet Fossilfritt övre Norrland är målet att ledtiderna för kraftledningsprojekten ska halveras. För att lyckas med det vill Svenska kraftnät prata tidigt med berörda myndigheter, kommuner, intressenter och aktörer om utbyggnadsplanerna. I förra veckan genomfördes en så kallad korridordialog i Skellefteå med fokus på investeringar i Västerbotten.

Bild på Maria Jalvemo, programledare Fossilfritt Övre Norrland, Svenska kraftnät

Mycket på gång inom programmet Fossilfritt övre Norrland


När stora energikrävande industrier i övre Norrland ska elektrifieras behöver Svenska kraftnät jobba smart för att snabbare få fram all elkraft. I den här intervjun berättar Maria Jalvemo, som leder programmet Fossilfritt övre Norrland, om projekt på gång inom programmet.

Åtgärdspaket Norrlandskusten igång i Program Fossilfritt övre Norrland


Åtgärderna inom Program Fossilfritt övre Norrland har verkligen tagit fart under året. De första projekten inom paket Norrlandskusten är uppstartade och genomförde under våren en utökad myndighetsdialog för Norrbotten-projekten.

Huvudprojekt

Projekten i Fossilfritt Övre Norrland delas in i tre huvudprojekt: Norrlandskusten, Malmfälten och Aurora Line.

Norrlandskusten

Paket Norrlandskusten innefattar åtta planerade lednings- och stationsprojekt i Norrbotten och Västerbotten. Arbetet med samtliga ledningsprojekt är just nu i planeringsfas, därför kan sträckningsförslagen löpande komma att ändras.

Pågående planerade ledningsprojekt är Letsi-Svartbyn, Svartbyn-Hällmyran, Svartbyn-Keminmaa, Malånäset-Lidmyran samt Lidmyran-Högnäs. Planerade stationsprojekt lokaliseras till områden kring Degerträsk, Hällmyran och Lidmyran.

Total investeringsvolym för hela paket Norrlandskusten är 8,4 miljarder kronor. Investeringen leder till ett möjligt ökat uttag i regionen under åren 2028–2030 på cirka 2000 MW, vilket motsvarar 10 normalstora städer av Örebros storlek. 

Malmfälten 

Först ut i paket Malmfälten är ledningsprojektet Porjusberget-Naalojärvi (Vitåfors). Vi planerar en ny kraftledning från en befintlig station i Porjusberget i Jokkmokks kommun till en ny station vid Naalojärvi, nära Vitåfors i Gällivare kommun. Den nya ledningen möjliggör ett utökat effektuttag i hela regionen samt behövs för att förse Hybrit – en demonstrationsanläggning för framställning av fossilfri järnsvamp – med ström. 

Aurora Line

Svenska kraftnät bygger tillsammans med Finlands transmissionsnätsoperatör Fingrid en 400 kV växelströmsledning från Messaure i norra delen av Sverige till Pyhänselkä utanför Uleåborg i Finland. Sverige har sedan tidigare två luftledningar till Finland, Aurora Line blir den tredje. Projektet är klassat av EU som ett projekt av gemensamt intresse – ett så kallat PCI-projekt.

Kort om program Fossilfritt övre Norrland

  • Investeringar i dagsläget på drygt 10 miljarder kronor, som kommer öka successivt då fler projekt kan komma att inkluderas i programmet

  • Svenska kraftnäts åtgärdspaket för att möta elektrifiering av industrier i norra Sverige och möjliggöra energiomställningen

  • Programmet arbetar med Svenska kraftnäts initiativ att halvera ledtider, en kraftledning ska vara tagen i drift 7 år efter påbörjad utredning jämfört med normalt 14 år.
Karta över alla projekt i Fosilfritt övre Norrland

Ställ en fråga om program Fossilfritt övre Norrland

Ställ din fråga och ange din e-post så svarar vi så snart vi kan.

Kontakta oss