Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät undersöker åtgärder som kan dämpa elpriserna

Svenska kraftnät har på uppdrag av regeringen utrett möjligheten att upphandla förbrukningsflexibilitet och planerbar elproduktion i södra Sverige, med mål att motverka exceptionellt höga elkostnader.

Det pågår ett intensivt arbete inom Svenska kraftnät för att minska kostnaderna för elanvändarna. Bland annat har Svenska kraftnät infört kostnadstak för energiavgift för nätkunder, begränsat uttaget av nätavgifter, ansökt om sänkta balansavgifter samt på uppdrag av regeringen tagit fram en modell för kontantstöd till elanvändare.

Utöver dessa åtgärder har Svenska kraftnät den 28 oktober återrapporterat till regeringen uppdraget att utreda upphandling av förbrukningsflexibilitet och planerbar elproduktion. Enligt uppdraget ska Svenska kraftnät ha beredskap att skyndsamt kunna inleda ytterligare upphandlingar för att åstadkomma en tydlig påverkan på prisbildningen på elmarknaden i södra Sverige och för att motverka exceptionellt höga elkostnader för elanvändare. Syftet är att skapa förutsättningar dels för aktörer med hög samlad elanvändning att ytterligare anpassa eller minska sin elanvändning, dels för planerbar elproduktion att öka elproduktionen. 

Förbrukningsflexibilitet kan dämpa priserna

Det finns flera möjligheter att handla upp förbrukningsflexibilitet inom ramen för EU:s nödförordning från den 6 oktober i år, och Svenska kraftnät har undersökt olika möjligheter för detta. Bland annat förbrukningsreduktion som generellt har en prisdämpande effekt.

– EU:s nödförordning öppnar upp möjligheter vi tidigare inte haft, och vi har flera förslag på vad som går att göra när det gäller förbrukningsflexibilitet som vi nu går vidare med, säger Staffan Engström, enhetschef för nya stödtjänster och nätutnyttjande på Svenska kraftnät.

När det gäller att handla upp planerbar elproduktion för att dämpa elpriset, finns däremot hinder för vad Svenska kraftnät som systemansvarig myndighet tillåts att göra inom rådande lagar och förordningar.

Svenska kraftnät planerar att finansiera upphandlingen med  kapacitetsavgifter (ibland omnämnda som flaskhalsintäkter).

Handlar upp avhjälpande åtgärder

Svenska kraftnät har också utrett om det är möjligt att upphandla större produktionsanläggningar i syfte att kunna nyttja dessa för avhjälpande åtgärder (mothandel och omdirigering). Svenska kraftnät är i kontakt med berörda anläggningsägare och avsikten är att teckna avtal med dessa för att förbättra förutsättningarna för systemstabiliteten och överföringskapaciteten i vinter. Det skulle också innebära minskad risk för effektbrist och manuell förbrukningsfrånkoppling samt få en prisdämpande effekt.

– Vi har en pågående dialog med anläggningsägare och återkommer när vi är klara, säger Staffan Engström.

Ladda ned rapporten "Uppdrag att förbereda ytterligare upphandling av förbrukningsflexibilitet och planerbar elproduktion i södra Sverige" under Rapporter och remissvar.

Ordlista

Avhjälpande åtgärd

Alla åtgärder som manuellt eller automatiskt tillämpas av en eller flera TSO:er (systemansvariga för överföringssystemet) i syfte att upprätthålla driftsäkerhet.

Mothandel

Ett utbyte mellan elområden som initieras av systemansvariga mellan två elområden för att minska fysisk överbelastning

Omdirigering

En åtgärd, inbegripet begränsning av tilldelad kapacitet, som aktiveras av en eller flera systemansvariga genom att ändra produktionsmönstret eller belastningsmönstret, eller båda, för att ändra fysiska flöden i elsystemet och minska en fysisk överbelastning eller på annat sätt säkerställa systemsäkerhet.