Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Betåsen - Nässe:
Ledningsåtgärder Hjälta-Nässe

Följ projektet via

Som en del i investeringspaket NordSyd planerar Svenska kraftnät ett flertal ledningsåtgärder på befintliga ledningar och genom uppförande av nya ledningar mellan stationerna Nässe och den befintliga stationen Hjälta. Dessa åtgärder är en del av ett stort investeringspaket med syftet är att anpassa elnätet till dagens och framtida driftförhållanden genom att förstärka överföringskapaciteten mellan norra och södra Sverige.

Koncessionsansökan inskickad 30 maj 2022

Efter att ha genomfört samråd och upprättat en miljökonsekvensbeskrivning har vi skickat in ansökan om koncession till Energimarknadsinspektionen (Ei) för ledningsåtgärder i Hjälta-Nässe. Koncessionsansökan skickades in 30 maj.

Ei handlägger sedan ärendet och fattar beslut om vi får tillstånd att göra de planerade ledningsändringarna. Handläggningstiden för denna ärendetyp är i genomsnitt 12 månader. Under handläggningstiden remissar Ei berörda sakägare och andra intressenter. Det innebär att det fortfarande finns möjlighet att lämna eventuella synpunkter.

Koncessionsansökan

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Samrådsunderlag och kartor

Samrådshandlingar med tillhörande översikts- och intressekarta finns att hämta nedan. Vill du ha ett skriftligt exemplar skickat till dig vänligen kontakta oss.

Kontakt

Granskad