Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ledningsåtgärder Hjälta–Nässe

Projekt: Betåsen–Nässe
Följ projektet via

I oktober 2023 gav Energimarknadsinspektionen Svenska kraftnät tillstånd, så kallad nätkoncession, att bygga sju nya ledningar mellan den befintliga stationen Hjälta i Sollefteå kommun och den nya stationen Nässe, som planeras att byggas i anslutning till station Hjälta. Samtidigt flyttas två andra ledningar på sträckan, vilka Svenska kraftnät inte behövt söka nytt tillstånd för.

Grönt ljus för nya ledningar

De nya ledningarna mellan Hjälta och Nässe blir de första som får koncession inom investeringspaketet NordSyd, där ett flertal åtgärder på befintliga ledningar både genomförs och planeras under de kommande åren.

Läs mer om investeringspaketet NordSyd här.

Svenska kraftnät genomförde samråd för de nya ledningarna mellan Hjälta och Nässe under våren 2021 och ansökan om koncession skickades till Energimarknadsinspektionen (Ei) den 30 maj 2022. Under handläggningstiden har berörda sakägare och andra intressenter kunnat yttra sig till Ei.

Byggstart beräknas till 2024 och ledningarna väntas vara uppe och i drift 2025–2028.

Koncessionsansökan

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Samrådsunderlag och kartor

Samrådshandlingar med tillhörande översikts- och intressekarta finns att hämta nedan. Vill du ha ett skriftligt exemplar skickat till dig vänligen kontakta oss.

Kontakt