Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Betåsen - Nässe

Följ projektet via

Transmissionsnätet stärks mellan Betåsen och Nässe

Som en del i investeringspaket NordSyd förstärker vi transmissionsnätet med en ny 400 kV-ledning i Västernorrland och i Sollefteå kommun.

Transmissionsnätet stärks mellan Betåsen och Nässe

Som en del i investeringspaket NordSyd förstärker vi transmissionsnätet med en ny 400 kV-ledning i Västernorrland och i Sollefteå kommun.

För att kunna öka överföringskapaciteten från norra till södra Sverige planerar Svenska kraftnät att inom ramen för investeringspaket NordSyd bygga en ny ledning mellan Betåsen och en ny station, Nässe.

Begränsning i överföringskapaciteten i snitt 2 beror på olika faktorer såsom ökad vindkraft i norr, mindre kärnkraft i söder samt ökad förbrukning i söder. Den nya ledningen mellan Betåsen och Nässe kommer därför att bidra till en ökad försörjningstrygghet och ett robust transmissionsnät som är förberett för framtida förändringar i det svenska elsystemet.

Under 2021 genomförs en myndighetsdialog där Svenska kraftnät pratar med berörda kommuner och länsstyrelser samt andra aktörer som kan ha avgörande intressen, som Naturvårdsverket och Försvarsmakten.

När Svenska kraftnät arbetat fram ett lämpligt sträckningsförslag presenteras det tillsammans med bakomliggande utredningar och bedömningar i ett samrådsunderlag. Det planeras att genomföras under våren 2022. Samrådunderlaget skickas ut till berörda fastighetsägare, närboende, ytterligare intressenter och tillgängliggörs även för allmänheten att ta del av. Sedan startar samråd där de som vill har möjlighet att skicka in information som kan vara av värde för valet av den slutgiltiga placeringen av ledningen.

Nytt om Betåsen - Nässe

Samrådsredogörelsen är klar


I somras bjöd Svenska kraftnät in till skriftligt samråd och nu finns samrådsredogörelsen att ta del av .

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Myndighetsdialog Q2-2021
Samråd 2022
Planerad erhållen koncession 2025
Projektering 2023-2026
Byggstart 2027
Planerad idrifttagning 2028

En del av investeringspaket NordSyd

Nordsyd webb 700x.jpg

Nordsyd är Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin och innebär att stora delar av stamnätet i mellersta Sverige, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar. Satsningen sträcker sig över dryga 20 år och totalt investerar Svenska kraftnät cirka 53 miljarder kronor för ett mer flexibelt och robust stamnät för el som är förberett för framtida förändringar i det svenska elsystemet. Samtidigt kommer vi kunna möta behoven av ökad överföring från norr till söder och bidra till den energipolitiska inriktningen för Sverige, att 100 procent av elproduktionen ska vara förnybar år 2040.

Läs mer om NordSyd.

Granskad