Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Betåsen–Nässe

Följ projektet via

Stamnätet för el stärks i Sollefteå kommun

Som en del av ett större investeringspaket förstärker vi stamnätet med en ny 400 kV-ledning i Sollefteå kommun.

Stamnätet för el stärks i Sollefteå kommun

Som en del av ett större investeringspaket förstärker vi stamnätet med en ny 400 kV-ledning i Sollefteå kommun.

Svenska kraftnät planerar för en ny luftledning på 400 kilovolt mellan den befintliga stamnätsstationen i Betåsen och en planerad station i Nässe öster om Långsele i Sollefteå kommun.

Vi har ansökt om tillstånd att bygga

Innan vi bygger en ledning behöver vi få tillstånd, så kallad nätkoncession, av Energimarknadsinspektionen (Ei). I mars skickade vi in ansökan om nätkoncession till Ei som nu kommer att granska vår ansökan och skicka den på remiss till sakägare och andra intressenter.

I koncessionsansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning där vi redogör för hur ledningen förväntas påverka omgivningen och vilka åtgärder som vidtas för att minimera denna påverkan. Vi redogör för valet av slutligt utbyggnadsförslag och hur bedömningskriterierna sett ut. Koncessionsansökan, miljökonsekvensbeskrivningen, kartor och samrådsredogörelsen hittar du under sidan Dokument och kartor

Nytt om Betåsen–Nässe

Vi har valt utbyggnadsförslag och ansökt om nätkoncession


Svenska kraftnät har nu arbetat fram ett slutligt utbyggnadsförslag för den planerade 400 kV-ledningen mellan Betåsen och Nässe. Vi har även ansökt om tillstånd hos Energimarknadsinspektionen för att bygga ledningen.

Nu finns samrådsredogörelse för kompletterande samråd


Nu kan du ta del av samrådsredogörelsen för det kompletterande samrådet för den planerade kraftledningen vid Häxmo i Näsåker. I den har vi samlat och svarat på de yttranden som kommit in under samrådsperioden.

Markundersökningar med start i maj


Inför arbetet med ny ledning mellan Betåsen och Nässe kommer vi genomföra markundersökningar där stolparna för ledningen ska stå.

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Myndighetsdialog Q2-2021
Samråd 2022
Planerad erhållen koncession 2025
Projektering 2023-2026
Byggstart 2026
Planerad idrifttagning 2028

Projekt i närheten

En del av investeringspaket NordSyd

Nordsyd webb 700x.jpg

Nordsyd är Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin och innebär att stora delar av stamnätet i mellersta Sverige, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar.

Satsningen sträcker sig över dryga 20 år och totalt investerar Svenska kraftnät cirka 75 miljarder kronor för ett mer flexibelt och robust stamnät för el som är förberett för framtida förändringar i det svenska elsystemet. Samtidigt kommer vi kunna möta behoven av ökad överföring från norr till söder och bidra till den energipolitiska inriktningen för Sverige, att 100 procent av elproduktionen ska vara förnybar år 2040.

Läs mer om NordSyd.

Karta Betåsen–Nässe

Karta med ett streck mellan Betåsen och Nässe. (.jpg) Öppnas i nytt fönster

Klicka på kartan för att förstora den.

Ställ en fråga

Ställ din fråga och ange din e-post. Frågor som kommer in via detta formulär besvaras efter den 12 augusti.

Kontakt

Karta Betåsen–Nässe

Karta med ett streck mellan Betåsen och Nässe. (.jpg) Öppnas i nytt fönster

Klicka på kartan för att förstora den.