Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fallviken-Horndal:
Samråd och dialog

Följ projektet via

Myndighetsdialogen och samrådsprocessen är viktiga delar när vi planerar en ny elförbindelse. Då kan du som berörs av våra planer att bygga ut transmissionsnätet lämna yttranden. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag för att kunna välja en sträckning med minsta påverkan på boende och miljö.

Myndighetsdialog under 2022

Svenska kraftnät har under 2022 fört en tidig dialog med myndig­heter, organisationer och företag för att inhämta syn­punkter från de som berörs av planerna för den nya ledningen Fallviken–Horndal.

Samråd planeras till 2023

Parallellt med förd dialog arbetas förslag på sträck­ning fram för att kunna gå ut på samråd till berörda myndigheter och fastighetsägare. Målsättningen är att hitta den ledningsstäckning som innebär minst påverkan för människa och miljö. Samråd för Fallviken–Horndal är planerat till våren/sommaren 2023. I samrådsprocessen kan du lämna synpunkter på våra förslag.

Granskad