Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om projektet

Projekt: Hansa PowerBridge
Följ projektet via

Svenska kraftnät planerar den nya elförbindelsen Hansa PowerBridge mellan Hurva i Hörby kommun och Güstrow i norra Tyskland. Förbindelsen byggs som en 700 MW likströmskabel och görs i samarbete med den tyska systemoperatören 50Hertz.

Ökade handelsmöjligheter för en tryggare elförsörjning i södra Sverige

I Svenska kraftnäts regeringsuppdrag ingår att främja en nordisk och europeisk marknad för el. Med Hansa PowerBridge stärker vi kopplingen mellan Norden och övriga Europa med ökade möjligheter till elmarknadshandel. Det medför ökade exportmöjligheter för elproducenter vid produktionsöverskott samtidigt som det medger det även ökade importmöjligheter till södra Sverige vid underskottsperioder.

Över ett år är Sverige nettoexportörer av el men samtidigt är vi periodvis beroende av import för att kunna tillgodose elbehovet i främst södra Sverige, där det finns ett stort produktionsunderskott. Det gör att Hansa PowerBridge har en viktig funktion i att förbättra leveranssäkerhet i Sverige, vilket blir allt viktigare i takt med det ökade effektbehovet som kommer med elektrifieringen av industrier och samhället.  

Ökade europeisk integration gynnar klimatet och minskar fossil produktion

Ökade överföringskapacitet till våra grannländer ökar möjligheten för europeiska länder att gemensamt klara de effektbehov som finns genom att tillvarata den effekt som produceras av exempelvis vindkraft, istället för att överskottet går till spillo. Därmed är förbindelsen också viktig ur ett klimatperspektiv då det minskar beroende av fossila produktionskällor.

En stark integration mellan Europas transmissionsnät är en förutsättning för att vi ska kunna nå EU:s klimatmål om att öka andelen förnybar elproduktion, som vindkraft och vattenkraft, och samtidigt minska behovet av fossilbaserad produktion på kontinenten. I Skandinavien finns stora mängder reglerbar vattenkraft och storskaliga utbyggnader av förnybar elproduktion planeras i både Sverige och Norden.

Den enda förbindelsen till Tyskland närmar sig den tekniska livslängden

Idag utgörs sammankopplingen mellan Sverige och Tyskland enbart av förbindelsen Baltic Cable. Kabeln som togs i drift 1994 har en förväntad livslängd på ca 40 år och ägs av Statkraft vilket gör den till den enda utlandsförbindelse som Svenska kraftnät inte samäger tillsammans med anslutande grannlands TSO. Det finns en stor osäkerhet kring vad som händer med förbindelsen när den når den tekniska livslängden ca 2035. Skulle Baltic Cable avvecklas samtidigt som Hansa PowerBridge tas i drift då skulle Hansa ersätta Baltic Cable. Skulle Baltic Cable avvecklas samtidigt som Hansa PowerBridge inte byggs kommer vi helt sakna förbindelse med Tyskland efter 2035.

Påverkan på elpriserna förväntas bli marginella

En farhåga som är vanligt förkommande är att elpriserna i Sverige ska stiga kraftigt om Hansa PowerBridge tas i drift. Den analysen hade sannolikt varit korrekt om förbindelsen hade tagits i drift nu eller inom de närmsta åren. Det beror på att prisskillnaden mellan Norden och kontinenten är mycket stor i dagsläget som en följd av de extrema priserna på framförallt naturgas och en svagare koppling mellan Norden och Kontinentaleuropa.  

Denna prisskillnad förväntas minska gradvis då naturgasmarknaden normaliseras och kopplingen mellan Norden och övriga Europa stärks allteftersom nya förbindelser tas i drift. Då nuvarande tidplan innebär en driftsättning i början 2030-talet så förväntas inte Hansa Powerbridge ha någon större effekt på de svenska elpriserna. I scenarier med hög elektrifiering förväntas till och med priserna bli något lägre. 

Ökad samhällsekonomisk lönsamhet

De senaste beräkningarna av elmarknadsnyttan för Hansa PowerBridge visar på betydligt högre nytta jämfört med de beräkningar som gjordes i samband med att koncessionsansökan lämnades in 2020. Detta innebär att förbindelsens nyttor överstiger kostnaderna med marginal. 

Detta trots att investeringskostnaden på 7,5 miljarder har fördubblats sedan koncessionsansökan skickades in. Den ökade investeringskostnaden kan härledas till den kraftiga inflationen i kombination med den globalt höga efterfrågan på likströmsystem. 

Förbättrad systemstabilitet i södra Sverige

Svenska kraftnät och 50 Hertz planerar för att Hansa PowerBridge förutom överföring av effekt även ska kunna leverera stödtjänster för nätet som till exempel Grid-forming.  Grid-forming har önskvärda egenskaper för att säkerställa systemstabilitet i framtida kraftsystem med låg tröghet och mycket kraftelektronik och också för att höja driftsäkerheten i Sverige.