Vanliga frågor

20 frågor inom Alla frågor

 • Hur påverkas elpriset i Sverige av Hansa PowerBridge?

  Svar

  Hansa Power Bridge förväntas med stor säkerhet ha en begränsad påverkan på det genomsnittliga svenska elpriset. Den senaste marknadsanalysen som Svenska kraftnät har gjort visar att priset i Sverige ökar med ungefär... Läs mer
 • Vad får du göra och vad får du inte göra i närheten av markkabeln när den är i drift?

  Svar

  När kabeln är nedgrävd ligger den på ett djup av ca 1,5 meter. Det innebär att jordbruk kan bedrivas ovanför markkabeln precis som vanligt. Däremot inte skogsbruk. Det är väldigt viktigt att vara försiktigt när gräv... Läs mer
 • Vad är Hansa PowerBridge?

  Svar

  Hansa PowerBridge är namnet på en ny elförbindelse som Svenska kraftnät planerar tillsammans med den tyska systemoperatören 50Hertz. Den nya förbindelsen ska gå mellan station Hurva i Hörby kommun och Güstrow i norr... Läs mer
 • Vilka är 50Hertz?

  Svar

  50Hertz är en av fyra systemoperatörer i Tyskland. 50Hertz ansvarar för driften, underhållet, planeringen och utbyggnaden av transmissionsnätet i de norra och östra delarna av landet.
 • Vad kostar projektet?

  Svar

  Projektet är sammanlagt budgeterat till 6,4 miljarder kronor. Kostnaderna delas mellan Svenska kraftnät och 50Hertz, vilket innebär att investeringen för svensk del uppgår till 3,2 miljarder kronor. Svenska kraftnät... Läs mer
 • När är ledningen färdigbyggd och klar att användas?

  Svar

  I mars 2017 fattades beslutet att verkställa planerna på förbindelse. Samrådet inleds i januari 2018. Byggstarten är planerad till 2023/2024 och det är planerat att ha Hansa PowerBridge i drift 2026. Du hittar allti... Läs mer
 • Kommer anslutningen i station Hurva, i Hörby kommun, göra att stationen byggs om?

  Svar

  Stationen Hurva, i Hörby Kommun, kommer att utökas med ytterligare en omriktarstation för anslutningen av Hansa PowerBridge och det befintliga ställverket utökas med ett fack. Idag består stationsområdet av ett 400 ... Läs mer
 • Hur brett blir kabelområdet?

  Svar

  Vid förläggning av en markkabel krävs ett arbetsområde längs med den utstakade sträckningen om cirka 15–20 meter. När arbetet är avslutat kommer ledningsrättsområdet för kablarna vara ungefär 5-8 meter brett. Inom d... Läs mer
 • Varför byggs Hansa PowerBridge?

  Svar

  Med Hansa PowerBridge stärker vi kopplingen mellan Norden och övriga Europa med ökade möjligheter till elmarknadshandel. Förbindelsen bidrar därmed till att trygga elförsörjni... Läs mer
 • Hur ser processen ut för att välja sträckning?

  Svar

  Vi arbetar för att placera en ny ledning där den sammantaget får så liten påverkan som möjligt. Vår strävan är att alltid ta så stor hänsyn som möjligt till boendemiljöer, natur- och kulturvärden etc. Samtidigt måst... Läs mer
Granskad