Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd och dialog

Projekt: Hansa PowerBridge
Följ projektet via

Samrådsprocessen är en viktig del när vi planerar en ny elförbindelse. Då kan du som berörs av våra planer att bygga ut transmissionsnätet lämna synpunkter. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag att välja en sträckning som på minsta sätt påverkar boende och miljön.

I och med att koncessionsansökan skickades in 8 oktober 2020 är Svenska kraftnäts samrådsperiod avslutad. Vi vill tacka för alla värdefulla synpunkter som vi har fått in. De har utgjort ett mycket viktigt bidrag i arbetet med att hitta den mest lämpade sträckningen för elförbindelsen.

Samråd har genomförts i olika omgångar. Först avseende flera utredningskorridorer och sedan med ett sträckningsförslag inom en vald korridor. Kompletterande samråd har därtill genomförts för en ny delsträcka genom Ystad kommun och en ny delsträcka till sjöss. Redogörelser för samtliga samråd finner du på vår webbplats som bilagor till miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). I samrådsredogörelserna sammanfattas inkomna synpunkter och våra bemötanden av dessa.

Ei handlägger ärendet och överlämnar det sedan till regeringen för att beslut om koncession. Under handläggningen kommer Ei att skicka ut ärendet på remiss till berörda sakägare och andra intressenter. Det innebär att det fortfarande kommer att finnas möjlighet att lämna in eventuella synpunkter till Ei.

Enligt gällande tidplan hoppas vi kunna erhålla beslut om koncession under 2022 och att kunna börja bygga förbindelsen 2024 för att sedan ta den i drift 2026.

Samråd- och tillståndsprocessen steg för steg

Klicka på bilden för att se en beskrivning av de huvudmoment som ingår i samråds- och tillståndsprocessen.

Klicka på bilden för att se en beskrivning av de huvudmoment som ingår i samråds- och tillståndsprocessen. (.jpg) Öppnas i nytt fönster

Hur Svenska kraftnät behandlar personuppgifter

Svenska kraftnät behandlar personuppgifter i samband med samråd och framtagande av MKB samt ansökan om koncession. Uppgifterna behandlas som en följd av en rättslig förpliktelse och/eller som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med samrådet kommer uppgifterna att behandlas i nödvändig utsträckning för samrådet, framtagandet av MKB:n och ansökan om koncession. Svenska kraftnät sammanställer en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen innehåller de personuppgifter (namn) som inkommit i samband med att yttrande skickats in samt sammanfattning av det som yttrats och Svenska kraftnäts bemötande.

Samrådsredogörelsen är allmänt tillgänglig. Den delas med de som deltagit i samrådet och publiceras på Svenska kraftnäts webbplats. Den skickas även till Energimarknadsinspektionen vid ansökan om koncession.

Ytterligare information om hur Svenska kraftnät hanterar personuppgifter finns på sidan Personuppgifter och offentlighetsprincipen. Där hittar du också information om dina rättigheter, hur du kan framföra klagomål och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarige och dataskyddsombud.

Till sidan Personuppgifter och offentlighetsprincipen

Granskad