Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ingelkärr–Stenkullen:
Om projektet

Följ projektet via

Vi planerar att förstärka transmissionsnätet mellan Ingelkärr i Ale kommun och Stenkullen i Lerums kommun. Den nya ledningen bidrar till att stärka transmissionsnätet i Västra Götaland och öka överföringskapaciteten i Göteborgsområdet.

Den nya ledningen planeras mellan stationerna Stenkullen i Lerums kommun och Ingelkärr i Ale kommun, där en ny station kommer att byggas. Det är en sträcka på ungefär 2 mil. Ledningen kommer att byggas i form av en luftledning för växelström – samma teknik som det övriga svenska transmissionsnätet bygger på.

Ledningen är beräknad att tas i drift 2025, förutsatt att den nya stationen  Ingelkärr är klar. 

Ledningen motverkar en flaskhals i handeln av el med Danmark och Norge

Med Ingelkärr-Stenkullen vidgas den flaskhalsen som idag begränsar det så kallade Västkustsnittet och bidrar till att reducera handelshindret som begränsar elhandeln med södra Norge och Danmark. I dag är denna del av transmissionsnätet är så svag att den begränsar möjligheten till elhandel med södra Norge och Danmark. Enligt EU-regler är det inte tillåtet att interna svagheter någonstans i ett lands transmissionsnät får följder för ett fritt handelsflöde mellan länder. 

Ledningen ökar överföringskapaciteterna

Transmissionsnätet mellan Ingelkärr och Stenkullen behöver förstärkas eftersom denna del av transmissionsnätet är så svag att den redan i normalläget begränsar möjligheten till elhandel med södra Norge och Danmark. Det kraftigt ökade kapacitetsbehovet i Göteborgsområdet har gjort ledningen än viktigare och är en av förutsättningarna för att kunna tillmötesgå de behov som kommer att finnas framöver med den gröna omställning som pågår inom industrin och transportsektorn.

Nätet förstärks från Ingelkärr vidare upp till Skogssäter i ett separat projekt

2016 skickades en koncessionsansökan för en ny 400 kV-ledning mellan Skogssäter och Stenkullen in till Ei. 2019 nekades Svenska kraftnät passage genom riksintresset Bredfjället - Väktorområdet och beslutade av den anledningen att gå vidare med den södra delen av förstärkningen, från Stenkullen upp till Ingelkärr. Genom att förstärka transmissionsnätet mellan Stenkullen och Ingelkärr uppfylls delvis projektets ursprungliga drivkrafter, som att motverka handelshindret.

För att även kunna öka kapacitetsbehovet till Göterborgsområdet samt att ansluta vindkraftsutbyggnader som planeras på land och till havs måste nätet förstärkas hela vägen upp till Skogssäter. Förstärkningen Skogssäter-Ingelkärr behöver fortfarande genomföras, men startas upp som nytt projekt 2022. Detta efter att ett omtag gjorts med nya utredningar för att säkerställa att utformningen möter dagens förutsättningar på bästa sätt.

Granskad