Hoppa till huvudinnehåll

Örby – Snösätra

Följ projektet via

Elnätet förstärks i södra Stockholm

Vi planerar en ny elförbindelse mellan Örby och stationen Snösätra i Högdalen. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Elnätet förstärks i södra Stockholm

Vi planerar en ny elförbindelse mellan Örby och stationen Snösätra i Högdalen. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Fortsatt upphandling av entreprenör


Den nya upphandlingen för byggnation av kabelförbindelsen pågår. Vi hoppas kunna teckna kontrakt med en entreprenör under första kvartalet 2021.

Ny upphandling av entreprenör


Svenska kraftnät har valt att starta en ny upphandling för byggnationen av kabelförbindelsen mellan stationerna Örby och Snösätra. Detta på grund av att kraven i upphandlingen 2019 inte var tillräckligt tydliga.

Förberedelser inför upphandling av entreprenör


För ett år sedan fick vi koncession (tillstånd) för kabelförbindelsen mellan Örby och Snösätra. Just nu förbereder vi upphandling av en entreprenör som ska bygga förbindelsen med planeringen att kunna starta byggarbetena våren 2020.

Fakta om Örby – Snösätra

Den nya elförbindelsen planerar vi i Stockholms kommun.

Sträcka: Örby – station Snösätra, Högdalen
Teknik: växelström, 400 kV

Tidsplan

Händelse Tidpunkt
Samråd start 2015
Byggstart Preliminärt 2021
I drift Preliminärt 2023
Granskad