Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Örby – Snösätra:
Samråd och dialog

Följ projektet via

Efter samråd med berörda fastighetsägare, myndigheter, kommuner och andra aktörer har vi valt en sträckning som vi fått koncession (tillstånd) för.

Så har samrådsprocessen gått till

Vi inledde samrådsprocessen i juni 2015 med att informera om våra planer och ta emot synpunkter. I samrådsunderlaget som vi skickade till berörda fastighetsägare, myndigheter och kommuner beskrev vi flera alternativa utredningskorridorer för den nya elförbindelsen och hur de kan påverka omgivningen. Det gjordes under ett öppet hus där berörda fastighetsägare och allmänheten kunde få svar på sina frågor och lämna synpunkter. Utifrån de synpunkter som kom in fortsatte utredningen med att välja en utredningskorridor för det fortsatta arbetet.

Samråd om ett utbyggnadsförslag skedde i juni 2016 i samband med att vi skickade ut information och höll ytterligare ett öppet hus. Vi har sedan dess studerat sträckningen och inventerat natur- och kulturmiljön mer ingående. Från resultatet av förundersökningar och inkomna synpunkter under samrådet har vi valt en sträckning som vi i början av 2018 fick  koncession (tillstånd) för.

Tidigare information inför och under samrådet

Inbjudan till samråden har skett via annonsering och utskick till berörda fastighetsägare, länsstyrelsen, kommuner, myndigheter, intresseorganisationer med flera. Samråden har genomförts öppna hus för att informera och svara på frågor med möjlighet att lämna synpunkter samt genom information här på webben.

Läs mer om samrådsprocessen här.

Granskad