Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Till startsidan

Rapporter och remissvar

Filtrera dokumentlistan

Visa alla Remissvar (406) Rapporter (266)

672 dokument inom Alla dokument

Visa antal dokument: 20, 50, 100

Namn Datum Filstorlek
Generation Adequancy Report (eng) (PDF)

2017-08-02 6365 KB
Slutrapport pilotprojekt Flexibla hushåll (PDF)

2017-06-28 781 KB
Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2016/2017 och 2017/2018 (PDF)

2017-06-26 1952 KB
Framtidens balansering av det nordiska kraftsystemet (eng) (PDF)

2017-06-22 708 KB
Aktualisering riksintressen energiproduktion (PDF)

2017-06-02 774 KB
Föreskrifter om ursprungsgarantier för el (STEMFS 2010:3) (PDF)

2017-06-01 742 KB
Energimyndighetens rapport om havsbaserad vindkraft (PDF)

2017-05-30 759 KB
Remiss avseende slutrapport Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds 2017.7).pdf (PDF)

2017-05-10 719 KB
Promemorian Tillhandahållande av tekniska sensorsystem - ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet.pdf (PDF)

2017-04-27 403 KB
Energimarknadsinspektionens rapport Kommissionsriktlinjer och nätföreskrifter för el. (PDF)

2017-04-20 4195 KB
Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018. (PDF)

2017-04-20 337 KB
Energikommissionens betänkande (PDF)

2017-04-19 3466 KB
Svenska kraftnäts remissvar avseende förslag till ändringar i plan- och bygglagen (PDF)

2017-04-18 1371 KB
Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet (Ei R2016:15) (PDF)

2017-04-18 2891 KB
Rapport om vidtagna åtgärder enligt övervakningsplan (PDF)

Affärsverket svenska kraftnäts rapport om vidtagna åtgärder under år 2016 enligt i 3 kap. 17 § ellagen angiven övervakningsplan.

2017-03-14 40 KB
Svenska kraftnäts remissvar på EU-kommissionens förslag reviderat förnybar direktiv (2017 399) (PDF)

2017-03-02 497 KB
Svenska kraftnäts remissvar EU-kommissionens förslag till ny elmarknadsdesign (Svk 2017 400).pdf (PDF)

2017-03-02 2423 KB
Investerings- och finansieringsplan 2018-2021 (PDF)

2017-02-24 458 KB
Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99) (PDF)

2017-02-13 2621 KB
Swedish interconnectors report no. 13 - Bilaga 2016 Q2 (XLSX)

Endast på engelska.

2017-02-09 3569 KB
Granskad