Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Rapporter och remissvar


657 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Delbetänkande 2016/17:URF1, Översyn av Riksrevisionen -grundlagsfrågor

2017-09-12 339 kB
Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling

2017-09-05 369 kB
Remiss gällande förslag till ny vägledning om tillstånd och anmälan vid användning av växtskyddsmedel inom särskilda områden

2017-08-24 382 kB
Undantag för verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen

2017-08-14 1773 kB
Nordic Grid Development Plan 2017 (eng)

2017-08-02 854 kB
Generation Adequancy Report (eng)

2017-08-02 6365 kB
Slutrapport pilotprojekt Flexibla hushåll

2017-06-28 781 kB
Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2016/2017 och 2017/2018

2017-06-26 1952 kB
Framtidens balansering av det nordiska kraftsystemet (eng)

2017-06-22 708 kB
Aktualisering riksintressen energiproduktion

2017-06-02 774 kB
Föreskrifter om ursprungsgarantier för el (STEMFS 2010:3)

2017-06-01 742 kB
Energimyndighetens rapport om havsbaserad vindkraft

2017-05-30 759 kB
Remiss avseende slutrapport Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds 2017.7).pdf

2017-05-10 719 kB
Promemorian Tillhandahållande av tekniska sensorsystem - ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet.pdf

2017-04-27 403 kB
Energimarknadsinspektionens rapport Kommissionsriktlinjer och nätföreskrifter för el.

2017-04-20 4195 kB
Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018.

2017-04-20 337 kB
Energikommissionens betänkande

2017-04-19 3466 kB
Svenska kraftnäts remissvar avseende förslag till ändringar i plan- och bygglagen

2017-04-18 1371 kB
Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet (Ei R2016:15)

2017-04-18 2891 kB
Rapport om vidtagna åtgärder enligt övervakningsplan

Affärsverket svenska kraftnäts rapport om vidtagna åtgärder under år 2016 enligt i 3 kap. 17 § ellagen angiven övervakningsplan.

2017-03-14 40 kB
Granskad