Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Rapporter och remissvar

Kontakta registraturen för remissvar äldre än 2016.

Rapporter och remissvar

Filtrera dokumentlistan

Visa alla Remissvar (153) Rapporter (268)

421 dokument inom Alla dokument

Visa antal dokument: 20, 50, 100

Namn Datum Filstorlek
Remissvar till Justitiedepartementet JU2020/04335 (PDF)

2021-01-21 1408 KB
Remissvar till promemorian Tidsfrister och kontaktpunkter for att främja produktion av förnybar energi (PDF)

2021-01-18 962 KB
Remissvar från Svenska kraftverk på Boverkets rapport (PDF)

2021-01-07 380 KB
Remissvar huvudbetänkande av Öppen datautredningen Innovation genom information, SOU 2020:55 (I2020/02346) (PDF)

2021-01-07 1986 KB
Remissvar promemorian Särskilt investeringsutrymme elnätsverksamhet investeringar i ökad nätkapacitet (PDF)

2021-01-07 688 KB
Krafttransformatorer och shuntreaktorer - Förslag på förlustvärdering för Svenska kraftnät (PDF)

2020-12-28 1598 KB
Kortsiktig marknadsanalys 2020 (PDF)

Simulering och analys av kraftsystemet 2021-2025

Presentation - en sammanfattning av Kortsiktig marknadsanalys 2020 (pdf, 1,6 MB)

2020-12-17 5309 KB
Ansökan om undersökningstillstånd enligt 3 § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln (PDF)

2020-11-17 671 KB
En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret (SOU 2020:29) (PDF)

2020-10-22 568 KB
Remiss av Energimarknadsinspektionens promemoria Lokaliseringssignaler i elnätstariffer (PDF)

2020-09-09 656 KB
Remissvar Hållbar terrängkörning (SOU 2019:67) (PDF)

2020-06-15 848 KB
Kortsiktig marknadsanalys 2019 (PDF)

Simulering och analys av kraftsystemet 2020-2024.

2020-06-10 4289 KB
Swedish interconnectors monitoring report no. 17 (pdf) (PDF)

Endast på engelska.

2020-06-04 7694 KB
Remissvar avseende rapporten ”Ren energi inom EU - Ett genomförande av fem rättsakter” (PDF)

2020-06-03 4400 KB
Kraftbalansen på den svenska elmarknaden, rapport 2020 (PDF)

2020-06-01 7433 KB
Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet (PDF)

2020-04-30 414 KB
Solutions report 2020 (PDF)

Endast på engelska.

2020-04-28 10874 KB
Elcertifikat - stoppregel och kontrollstation 2019 (PDF)

2020-04-22 1405 KB
Transmission capacity available to the market Q4 2019 (PDF)

2020-04-08 5947 KB
Yttrande undersökningstillstånd kontinentalsockeln exportkabel Skåne havsvindkraftpark Näringsdepartementet (PDF)

2020-04-07 983 KB
Yttrande undersökningstillstånd kontinentalsockeln exportkabel Gotland havsvindkraftpark Näringsdepartementet (PDF)

2020-04-07 701 KB
Rapport om vidtagna åtgärder enligt övervakningsplan (PDF)

2020-03-30 103 KB
Verksamhetsplan med investerings-och finansieringsplan 2021-2023 (PDF)

.

2020-03-03 5187 KB
10-year development plan 2020-2029 (PDF)

På engelska.

2020-02-25 4116 KB
Swedish interconnectors monitoring report no. 16 (PDF)

Endast på engelska.

2020-02-13 14496 KB
Dammar och dammteknik (PDF)

En introduktion.

2020-01-13 7763 KB
Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner - delrapport i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess (PDF)

2019-12-19 363 KB
Systemutvecklingsplan 2020-2029 (PDF)

En statusuppdatering om läget i kraftsystemet.

2019-12-19 29888 KB
Remissvar Förordning om miljö och trafiksäkerhetskrav.pdf (PDF)

2019-12-18 447 KB
Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation (PDF)

2019-12-12 356 KB
Infrastrukturdepartementets remiss (I2019-00922-E) av Mindre aktörer i energilandskapet förslag med effekt (SOU 2018-76). (PDF)

2019-11-25 1900 KB
Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019.34). (PDF)

2019-11-11 1397 KB
Ändring i krisberedskapsförordningen. (PDF)

2019-11-07 369 KB
Betänkandet (SOU 2019.30) Moderna tillståndsprocesser för elnät, dnr. I2019/01809/E. (PDF)

2019-10-30 12024 KB
Beskrivning av systemansvaret för överföringssystemet och dess innebörd (PDF)

.

2019-10-08 3684 KB
Ekonomistyrningsverkets förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd. (PDF)

2019-10-02 781 KB
Utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket. (PDF)

2019-09-30 982 KB
Transmission capacity available to the market Q2 2019 (PDF)

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2019-09-30 6151 KB
Svar om överföringssystemet i arbetet med uppdatering av svensk lagstiftning i och med ren energi paketet (CEP) (PDF)

2019-09-27 3684 KB
Nordic Grid Development Plan2019 (PDF)

Rapporten från de fyra nordiska TSO:erna, beskriver de främsta drivkrafterna för de stora förändringar som det nordiska kraftsystemet genomgår samt planerade och pågående projekt som genomförs för att möta utmaningarna som följer av förändringarna i kraftsystemet.

2019-08-22 18274 KB
Technical Requirements for Fast Frequency Reserve Provision in the Nordic Synchronous Area (PDF)

Gemensam rapport från de nordiska systemoperatörerna med beskrivning av de tekniska kraven och förkvalificering för Fast Frequency Reserve, så kallad FFR.

2019-07-05 1169 KB
Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2018/2019 och 2019/2020 (PDF)

2019-06-30 10990 KB
Motiveringsrapport för aktivering av avhjälpande åtgärd (PDF)

Begränsning av dimensionerande felfall för att upprätthålla driftsäkerheten avseende transient frekvensstabilitet i det Nordiska kraftsystemet.

2019-06-24 626 KB
Agenda 2030-delegationens slutbetänkande ”Agenda 2030 och Sverige. Världens utmaning-världens möjlighet (SOU 2019.13) (PDF)

2019-06-20 969 KB
Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (PDF)

2019-06-18 362 KB
Svenska kraftnäts synpunkter på Finansdepartementets förslag på förändringar (PDF)

2019-06-17 383 KB
Ny kärntekniklag — med förtydligat ansvar (SOU 2019.16). (PDF)

2019-06-11 364 KB
Remiss avseende Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden (PDF)

2019-06-11 380 KB
Transmission capacity available to the market Q1 2019 (PDF)

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2019-05-07 5811 KB
Ny övergångsbestämmelse till ellagen när det gäller intäktsram för nätverksamhet (I2019/01128/E) (PDF)

2019-05-06 367 KB
Granskad