Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om projektet

Följ projektet via

Vi bygger en ny elförbindelse i tunnel från Danderyd, under de centrala delarna av Stockholm, till söder om Hammarbykanalen. Den ska bidra till att förstärka regionens elnät och är en del av flera förstärkningar som görs för att möta framtidens behov av el.

Förbindelsen ska bidra till ett stabilare elnät i Stockholmsregionen

Den nya elförbindelsen är en del av projekt Stockholms Ström, ett samarbete mellan Ellevio, Vattenfall och Svenska kraftnät, för att förstärka Stockholmsregionens elnät.  Tillsammans bygger vi en ny struktur för elnätet för att möta regionens växande behov av säkra elleveranser. Anneberg-Skanstull är den andra etappen av elförbindelsen City Link, från norra till södra Stockholmsområdet.

Tillstånd för sträckningen

Efter utredning och samråd har vi ansökt om och fått tillstånd för att få bygga. Högsta Domstolen beslutade 2017 att inte bevilja prövningstillstånd i ärende gällande miljödom. Det innebär att Mark- och miljödomstolens beslut från 2016 har vunnit laga kraft. Regeringen har avslagit överklaganden om nätkoncession för en 400 kV ledning från Anneberg till Skanstull i Danderyds, Solna och Stockholms kommuner. Det innebär att Energimarknadsinspektionens tidigare beslut att meddela nätkoncession ligger fast.

Elförbindelsen placeras i en tunnel under de centrala delarna av Stockholm genom att borra med en tunnelborrmaskin. Tunneldrivningen utgår från station Anneberg i Danderyd. Den kommer att passera under Solna och Stockholm för att avslutas vid den nya stationen Skanstull i Mårtensdal, söder om Hammarbykanalen.

Byggstart 2020 

Tunneldrivningen inleddes den 1 februari 2020. Samtidigt sker etablering vid Stadsgårdskajen där ett 100 meter djupt ventilationsschakt kommer att sprängas från markplan, ner i berget för att därifrån spränga en 250 meter lång tunnel ut under Stockholms ström. Den här delen av tunnelbygget vid Stadsgårdskajen färdigställs innan tunnelborrmaskinen kommer till platsen. Tunneldrivningen kommer att pågå i cirka 4 år. Under den tiden byggs också samtliga sex ventilationsschakt längst sträckningen. Efter det sker installationer av kablar inne i tunneln. Tunnel och kablar kommer att ta totalt cirka 7 år.

City Link

En viktig del i Stockholms Ström är den nya elförbindelsen City Link som byggs i fyra etapper. Anneberg – Skanstull utgör den andra etappen. City Link kommer att binda samman norra och södra Stockholmsområdet - från Hagby i Upplands Väsby till Ekudden i Huddinge. När City Link är färdigbyggd kan elen matas från flera håll till Stockholmsområdet. Det säkrar elleveranserna för framtiden.